Nyheter | Sverigedemokraterna Oskarshamn

Nyheter

Nyheter för Sverigedemokraterna Oskarshamn

Här kan du se de senaste nyheterna för Sverigedemokraterna i Oskarshamn och evenemang som skett i föreningen.

 • Tankar till partikollega

  Med anledning av att vår partikollega och vän Birgitta Karlsson har avlidit vill vi härmed uttrycka vår sorg och saknad. Birgitta var en lojal och duktig medarbetare och vi tackar henne för det mod som hon visade genom att kandidera för partiet.

  Våra tankar går till Birgittas anhöriga.

  För styrelsen

  Britt-Marie Sundqvist
  Gruppledare

  Michael Erlandsson
  Ordförande

  Mer info
 • Konferens SD2018

  Under den gångna helgen deltog Mattias Bäckström Johansson, Dan Bengtsson, Anders Svensson och Peter Bohman på partiets konferens SD2018 som ägde rum i Norrköping tillsammans med 1200 andra sverigevänner. Konferensen utgjorde lite av en kick-off inför de allmänna valen som väntar nästa år och där vi redan i år har kyrkovalet som en övning inför det som komma skall.

  Jimmie Åkesson öppningstalade på konferensen och där entrén skedde under spektakulära former (http://nyheter24.se/nyheter/politik/886092-jimmie-akesson-peruk). Partiets kommunikationschef/ansvarig, Joakim Wallerstein, presenterade även partiets nya kommunikationsplan som kommer att antas av partistyrelsen under hösten. Mattias Karlsson gjorde en exposé över sjuklöverns ”bästa” klavertramp, och Richard Jomshof föreläste om partiets organisation.

  Utöver detta arrangerades många olika seminarier med viktigt innehåll inför den stundande valrörelsen. Sammantaget en mycket givande helg som inspirerar och engagerar inför de kommande valen.

  Deltagarna från SD Oskarshamn

  Mer info
 • Sverigedemokraterna deltog på Tolvskillingsmarknaden

  Lördagen den 27 maj deltog Sverigedemokraterna Oskarshamn på Tolvskillingsmarknaden. Partiet fanns på plats med tält, ett bord fullt med foldrar och bjöd på kaffe. Ett flertal personer kom fram till partiets representanter och tog del av de foldrar som fanns, samt berättade om hur de såg på olika samhällsfrågor.

  På bilden syns (från vänster) Dan Bengtsson, Leif Holmberg, Michael Erlandsson, Nils-Erik Jonsson och Jonas Widenholm.

  Mer info
 • Föreläsning av ”Vi som värnar Vånevik”

  Tisdagen den 23 maj besökte nätverket ”Vi som värnar Vånevik” kommunföreningen. Marit och Agneta från nätverket föreläste om Vånevik och de natur- och kulturvärden som finns där. Besöket var mycket uppskattat av medlemmarna som ställde många frågor till föreläsarna.

  Sverigedemokraterna Oskarshamn vill återigen tacka Marit och Agneta för att de besökte kommunföreningen.

  Mer info
 • Besök på Simpevarp

  Under måndagen den 15 maj besökte ett 30-tal sverigedemokrater från delar av partiets Skånedistrikt Simpevarpshalvön som inkluderade besök hos både OKG och SKB. Dagen inleddes hos OKG som presenterade sin verksamhet, de utmaningar man står inför och en avslutande rundvandring på kärnkraftsreaktorn Oskarshamn 3.

  – Det är angeläget att kunskapsnivån är hög inom partierna för att kunna fatta relevanta beslut i frågor som kan vara tekniskt komplicerade och att det inte sker på basis av känslor, säger Mattias Bäckström Johansson.

  Efter lunch blev det en tur ner i underjorden vid Äspötunneln hos SKB för att få mer information om hur det använda kärnbränslet är tänkt att slutförvaras och information kring den forskningsverksamhet som SKB har bedrivit kring detta. Frågan är högst aktuell då den sista återstående delen i det svenka kärnkraftssystemet med slutförvarning är högaktuell.

  – Vi har verkligen uppskattat vårt besök här. För vår del var det intressant att få ta del av svensk energipolitik på riktigt. Från skånsk synvinkel nu när vi inte längre har kvar Barsebäck så har det givit oss en bra insikt över hur det fungerar på ett kärnkraftverk. Att kärnkraft är Sveriges framtid stod ju väldigt klart, säger Michael Rosenberg.

  Mer info
 • Thoralf Alfsson besökte SD Oskarshamn

  Tisdagen den 26 april var Thoralf Alfsson, andre vice ordförande i SD Kalmar län, inbjuden till kommunföreningen och föreläste om sina erfarenheter från politiken på ett lättsamt och underhållande sätt. Ett femtontal medlemmar lyssnade på Thoralf och hans berättelser uppskattades och föreläsningssalen fylldes av skratt såväl som frågor.

  ”En mycket intressent del av föreläsningen var Thoralfs arbete med ta att fram uppgifter som tidningarna inte verkar vilja lyfta och hur man därigenom kan påverka samhällsdiskussionen” säger ordföranden Michael Erlandsson. ”Det är endast genom att utmana våra politiska motståndares ‘sanningar’ som vi kan förändra samtalet i landet och därigenom få inflytande i politiken” avslutar han.

  Mer info
 • Kyrkokonferensen 2017

  Helgen den 1-2 april deltog Michael Erlandsson och Jan Johansson från kommunföreningen på partiets kyrkovalskonferens. Konferensen ägde rum på Hotell Tylösand i Halmstad och flera hundra Sverigedemokrater deltog.

  Under konferensen föreläste Aron Emilsson och Julia Kronlid om kyrkofrågor och hur viktigt det är att Sverigedemokraterna blir en stark och inflytelserik kraft även inom kyrkan. Även Jimmie Åkesson och Mattias Karlsson talade på konferensen och betonade att kyrkovalet är viktigt.

  ”Det råder inget tvivel om att vi måste få inflytande i Svenska Kyrkan för att vända den negativa trend som socialdemokratin och vänsterliberaler har försatt kyrkan i” säger Michael Erlandsson. ”Detta är viktigt då Svenska Kyrkan är en del av den svenska folksjälen och har ett viktigt uppdrag i att förvalta stora delar av vårt kulturarv”.

  Förutom föreläsningar fick deltagarna även göra grupparbeten och möjlighet till att nätverka och lära känna andra sverigedemokrater. På kvällen anordnades middag och underhållning som blev mycket uppskattat.

  ”Kyrkovalet kallas ofta för det bortglömda valet och det är tyvärr sant” säger Michael Erlandsson. ”Men vi sverigedemokrater kan ändra på detta – genom att gå och rösta i kyrkovalet och förmå våra nära och kära att göra detsamma, kan vi lägga om kursen som den Svenska Kyrkan nu har” avslutar han.

  Mer info
 • SD Oskarshamn deltar på politikercafé

  Torsdagen den 23 mars deltog Sverigedemokraterna Oskarshamn på Oscarsgymnasiets politikercafé. Samtliga av kommunens partier fanns närvarande och från kommunföreningen deltog ordförande Michael Erlandsson.

  Under en och halv timme fick eleverna möjlighet att i små grupper sätta sig ned och samtala med representanter för de olika partierna. Sverigedemokraternas bord var välfyllt med foldrar som beskriver partiets politik.

  ”Intresset för partiet var stort och många av eleverna ställde frågor och jag kan bekräfta att det finns en nyfikenhet kring oss” säger Michael Erlandsson. ”Eleverna känner till partiet och vi är en del av det ‘mentala möblemanget’, så att säga”.

  Sverigedemokraterna kan konstatera att dagens politikercafé genomfördes bra och att det var extremt givande att få träffa så glada och trevliga ungdomar.

  Michael Erlandsson vid partiets bord fullt med foldrar om Sverigedemokraternas politik.

  Mer info
 • Sverigedemokraterna arbetar för ett tryggare Oskarshamn

  Fredag den 17 mars deltog Sverigedemokraterna Oskarshamn på ett möte med organisation Purple Flag som verkar för trygga och levande städer. På plats för Sverigedemokraterna fanns Mattias Bäckström Johansson, Michael Erlandsson och Jan Johansson. Sverigedemokraterna var helt klart det parti som var starkast representerat på mötet.

  Efter presentationer och diskussioner gav sig mötesdeltagarna ut på en trygghetsvandring i centrala Oskarshamn. Under vandringen identifierade vi de platser som vi upplevde mörka och otrygga. Just betoningen av att lysa upp mörka områden var ett återkommande inslag i diskussionerna under mötet.

  ”Under vandringen kunde vi se att det med relativt enkla lampanordningar skulle gå att lysa upp de många ytor av slottsparken som är mörka och som kanske särskilt kvinnor finner otrygga” säger Mattias Bäckström Johansson.

  Något som både oroade och förvånade Sverigedemokraterna var hur en del företrädare från de övriga partierna närmast resonerade som att det var ett problem att kommuninvånarna berättar om sin känsla av otrygghet och att media rapporterar om brottsligheten.

  ”Vi kommer aldrig att ignorera kommuninvånarnas upplevelser och känsla av otrygghet” säger Michael Erlandsson. ”Det är tråkigt att en del andra av mötesdeltagarna tyckte att det var mer besvärande att media rapporterar om brottsligheten än det faktum att våld- och sexualbrott faktiskt ökar”.

  Trots detta framkom det många goda tankar kring hur viktigt det är att kommunen erbjuder ett gott företagsklimat för att stärka och utveckla affärs- och restauranglivet i staden. Genom att göra så kan vi få en mer levande stadskärna, vilket också förhoppningsvis kommer att öka trygghetskänslan.

  ”Sverigedemokraterna har här unika politiska förslag för att stärka små- och medelstora företag, men även för att hela Sverige ska kunna leva, utvecklas och vara tryggt” avslutar Mattias Bäckström Johansson.

  Från vänster: Mattias Bäckström Johansson, Beathe Skaate (koordinator Purple Flag), samt Michael Erlandsson.

  Mer info
 • Debattartikel om LOV

  I början av mandatperioden var Sverigedemokraterna det första partiet i Oskarshamn som lyfte möjligheten att även införa lagen om valfrihet (LOV) i kommunen då Alliansen och Sverigedemokraterna tillsammans hade en majoritet i kommunfullmäktige. I den motion som vi har lagt till kommunfullmäktige är förslaget, med intentionen att införa LOV, att utreda förutsättningarna för ett sådant införande i kommunen.

   

  Det intressanta är att de partier som gick till val på ett införande av LOV är nu i majoritet i kommunen och att det redan idag finns förutsättningar för att införa det. Frågan är däremot hur Centerpartiet som nu ingår i det socialistiska styret i Oskarshamn ställer sig idag. I valrörelsen lovade de att en röst på Centerpartiet skulle innebära ett skyndsamt införande av LOV och att förslaget skulle ha hög prioritet hos dem.

   

  Efter valet blev det däremot klart för väljarna att en röst på Centerpartiet istället blev en röst för fortsatt socialdemokratiskt styre. När motionen nu kommer att behandlas under året är frågan även huruvida rösten på Centerpartiet även utgör en garant mot ett införande eller om man ens är beredda att stödja ett förslag om att utreda förutsättningarna för ett införande av LOV.

   

  Lagen fungerar som ett frivilligt redskap för kommuner och landsting som vill konkurrenspröva verksamheter genom att låta brukare själva få välja vem som ska hjälpa eller vårda dem då. Lagen ger makten till brukarna och deras familjer att själva få välja vilken aktör som ska hjälpa till med grundläggande angelägenheter, vilket är av stor vikt då människor är olika och har olika typer av behov.

   

  Kommunen har det yttersta ansvaret för att äldre får den vård och omsorg som behövs. I ansvaret ingår att följa upp beslut och att kontrollera de utförare som har i uppdrag att verkställa kommunens beslut. Uppföljningen är avgörande för att säkerställa att äldre får en god vård och omsorg. Ett införande av LOV inom särskilda boenden och hemtjänsten innebär att man öppnar upp för fler utövare, vilket skulle kunna generera flera positiva effekter. Sverigedemokraterna anser att denna lag skulle öka lyhördheten bland samtliga utövare och genom en konkurrenssituation leda till höjd kvalitet och ökat livsinnehåll för våra äldre.

   

  Konkurrens är utvecklande och leder till nytänkande både när det gäller idéer och metoder. Vår uppfattning är att det är av betydelse att utreda förutsättningarna för införande av LOV, med fokus på kostnader, effektivitet i verksamheten och ersättningsmodeller vid ett eventuellt införande för att skapa en vård och omsorg med hög kvalitet.

   

   

  Britt-Marie Sundqvist (SD)
  Gruppledare

  Michael Erlandsson (SD)
  Ordförande SD Oskarshamn

  Mattias Bäckström Johansson (SD)
  Riksdagsledamot

  Mer info