Nyheter | Sverigedemokraterna Oskarshamn

Nyheter

Nyheter för Sverigedemokraterna Oskarshamn

Här kan du se de senaste nyheterna för Sverigedemokraterna i Oskarshamn och evenemang som skett i föreningen.

 • PM: SD säger nej till exploatering på Brädholmen

  PM: SD säger nej till exploatering på Brädholmen

  Sedan en längre tid tillbaka har arbetet pågått med att utveckla området kring inre hamnen, där även den första detaljplanen nu vunnit laga kraft över det som kallas norra inre hamnen. Nu pågår just detaljplanearbetet för den del av inre hamnen som omfattar delar av Brädholmen inkl. Skeppsbrokajen och Badholmen.

  Sverigedemokraterna kommer att säga nej till en exploatering av Brädholmen i inre hamnen, där det finns omfattande planer på exploatering för bland annat bostäder. Bakgrunden är främst att den omfattande vyn ut mot havet genom hamninloppet kommer att försvinna och där vi även gör bedömningen att det kommer vara svårare att kunna genomföra större evenemang på de alternativa platserna än vad som idag är fallet.
  – Det har blivit lite av oskarshamnarnas tummelplats och ska man bygga här nere så kommer man förtäta ut mot havet. Jag tycker att det är viktigt då vi är en hamnstad att man då ska kunna se havet, säger Jan Johansson.
  – Jag vill betona att vi inte är emot att man bygger bostäder och exploaterar området runtom, men det vore olyckligt att förstöra den vackra vyn ut mot havet som Brädholmen ger och som även är en plats med många återkommande arrangemang, säger Leif Axelsson.
  På bilden från vänster: Leif Axelsson, Ulla Bengzon, Mattias Bäckström Johansson och Jan Johansson.
  Mer info
 • Tolvskillingsmarknaden

  Den 26 maj ägde Tolvskillingsmarknaden rum i Oskarshamn och Sverigedemokraterna fanns så klart på plats. På plats fanns Dan Bengtsson, Nils-Erik Jonsson, Chahanna Olsson, Leif Axelsson, Ulla Bengzon, samt Michael Erlandsson.

  Vi fick en central plats på Stora torget mittemot Socialdemokraterna” noterar Michael Erlandsson som var mycket nöjd med platsen.

  Vi har haft en toppendag idag” säger Leif Axelsson. ”Intresset för partiet har varit mycket stort och vi haft många goda diskussioner med medborgarna”.

  Mer info
 • Besök på Forum

  Sverigedemokraterna Oskarshamn besökte fredagen den 25 maj Forum i Oskarshamn. Studiebesöket genomfördes av Michael Erlandsson och Jan Johansson. De båda träffade Martin Bernsholt och Lars-Åke Rydh och tillsammans diskuterade de Forums historia, verksamhet, förutsättningar och utmaningar, samt framtida möjligheter.

  Det var ett positivt samtal och vi fick mycket nyttig och intressant information från Martin och Lars-Åke Rydh” säger Jan Johansson. ”Det som slog oss särskilt var att vi uppenbarligen var det enda parti som har visat intresse för och besökt Forum efter den diskussion som har varit tidningarna om kommunens bidrag till stadsteatern” avslutar Michael Erlandsson.

  Mer info
 • SD lyfter fråga om offentligt stöd till Folkets Park

  Med anledning av att Folkets park aktivt inskränker den lokala demokratin genom att neka folkvalda partier i kommunfullmäktige att hyra dessa lokaler, trots att man uppbär offentligt stöd till allmänna samlingslokaler, så ställer Sverigedemokraterna en interpellation till hela kommunstyrelsens presidium.

  Uppmaningen är även att övriga partiers gruppledare ska svara på om man anser att det ligger inom ramen för att verka i demokratins anda att förbjuda folkvalda partier på liknande sätt som nu skett samt om man anser att det är rimligt att föreningar som uppbär offentligt stöd till allmän samlingslokaler ska kunna förbehålla sig rätten att avgöra vilka partier som får hyra.

  – Det är uppenbart att man från Folkets park begränsar demokratin, trots att man uppbär stöd för att tillgängliggöra sina lokaler, vilket är oacceptabelt och den koppling som finns till Socialdemokraterna är mycket problematisk, säger Mattias Bäckström Johansson.

  Mer info
 • Debatter

  Det kan inte råda någon tvekan om att valrörelsen är i full gång. I veckan deltog Sverigedemokraterna Oskarshamn i en debatt om äldrefrågor som anordnades av SPF.

  ”Jag tycker det trevligt att få svara på kloka, bra och skarpa frågor” berättar Leif Axelsson som deltog för partiet i debatten.

  Torsdagen den 17 maj anordnade Attraktiva Oskarshamn en debatt på Hotel Post. Debatten kretsade kring etablering och företagsklimat.

  ”Jag poängterade under debatten att kommunen måste stärka sitt arbete i att utveckla kulturlivet för att kunna diversifiera näringslivet och göra kommunen mer attraktiv” säger Michael Erlandsson. ”Sverigedemokraterna vill utveckla den kommunala musikskolan till en kulturskola, men vi vill även ta krafttag mot den upplevda tryggheten och bristen på bostäder”.

  Mer info
 • Bortgången partikamrat

  Vår partikamrat Klas Johnsson har tyvärr gått bort. Vi tackar Klas för att han ställde upp för partiet i en svår tid. Vi minns och saknar honom.

  För styrelsen

  Michael Erlandsson
  Britt-Marie Sundqvist

  Mer info
 • Inbjudan till medlemsmöte om partiets migrationspolitik

  Anmälan sker genom länken nedan:
  https://goo.gl/forms/Wp4FsBGDcjmIPgP92

  Sverigedemokraterna bjuder in till en öppen föreläsning i Folkets park i Oskarshamn med efterföljande fika. Det är partiets talesperson i migration och jämställdhet, Paula Bieler, som är särskilt inbjuden att föreläsa om partiets migrationspolitik.

  Detta är öppen föreläsning, så passa att lyssna på vad Sverigedemokraternas politik är på det migrationspolitiska området. Vi vill däremot att man föranmäler sig, för att veta att det finns plats för alla samt för att kunna planera fikat.

  Mer info
 • Sverigedemokraterna besökte kommunens kulturchef

  Sverigedemokraterna besökte tisdagen den 13 mars Peter O Ekberg, Oskarshamns kommuns kulturchef, samt Ola Lundin som är museichef i kommunen. Mötet är en fortsättning på Sverigedemokraternas arbete i att få ökad insyn i de kommunala verksamheterna.

  Peter O Ekberg och Ola Lundin berättade om deras syn på kultur och kulturens värde för samhället, ekonomin och kommunens utveckling. De berättade även vilka möjligheter de ser för Oskarshamn på området.

  ”Det jag blev särskilt glad över är att vi alla hade en väldigt positivt syn på kulturens värde för den kommunala ekonomin” berättar Michael Erlandsson, ordförande SD Oskarshamn. ”För att kunna nyttja den potentialen behöver dock mer pengar investeras i kulturen, vilket kommer att bli en mycket viktig framtidsfråga för medborgare och politiker” avslutar han.

  Sverigedemokraterna vill tacka Peter och Ola för ett mycket givande möte.

  På bilden från vänster: Michael Erlandsson, Leif Axelsson, Peter O Ekberg, Ola Lundin

  Mer info
 • Sverigedemokraterna har fastställt valsedeln inför kommunvalet

  Partiets toppkandidater, Michael Erlandsson och Britt-Marie Sundqvist

  Under den gångna helgen genomförde Sverigedemokraterna Oskarshamn ett välbesökt årsmöte som även utgjorde valkonferens där kommunlistan fastställdes.

  Styrelsen kunde i verksamhetsberättelse lägga ett händelse- och framgångsrikt verksamhetsår till handlingarna med flera lyckade arrangemang och en fortsatt hög medlemstillväxt. Partiet har nu i Oskarshamn drygt 120 medlemmar och har under tio års tid inte minskat medlemsantalet något enskilt medlemsår.

  Partiet ökar även antalet kandidater kraftigt i och med den valsedel som fastställdes. I valet 2014 gick partiet till val på en valsedel som bestod av 10 kandidater, inför höstens val kommer partiet nu gå till val på en valsedel som består av 36 kandidater.

  Michael Erlandsson kommenterar:
  – Jag är så klart djupt smickrad över att få fortsätta som ordförande. Det som jag tar med mig framförallt är att det var ett enigt årsmöte som fastställde valsedeln och alla övriga personval.

  Partiets gruppledare, Britt-Marie Sundqvist, fick återkommande efter den parlamentariska gruppens rapport beröm för det politiska arbete som har bedrivits under mandatperioden.

  Britt-Marie Sundqvist kommenterar:
  – Jag blir jätteglad över att folk är nöjda över den insats som jag har gjort. Vi har många nya förmågor som är på väg in i politiken och det ger oss hopp inför framtiden.

  Den nyvalda styrelsen ser ut enligt följande:

  Ordförande
  Michael Erlandsson (omval)
  Vice ordförande
  Niklas Arvidsson (omval)
  Andre vice ordförande
  Nils-Erik Jonsson (nyval)
  Styrelseledamöter
  Britt-Marie Sundqvist (omval)
  Mattias Bäckström Johansson (omval)
  Laila Johansson (omval)
  Dan Bengtsson (omval)
  Jan Johansson (omval)
  Anders Svensson (nyval)
  Suppleanter
  Peter Bohman (omval)
  Jonas Widenborg (nyval)
  Leif Holmberg (nyval)
  Ulla Bengzon (nyval)
  Robin Hagström (nyval)

  Valsedeln för kommunvalet ser ut enligt nedan:

  1. Michael Erlandsson, industriarbetare, Oskarshamn
  2. Britt-Marie Sundqvist, pensionär, Oskarshamn
  3. Dan Bengtsson, egenföretagare, Påskallavik
  4. Leif Axelsson, verksamhetschef, Oskarshamn
  5. Jan Johansson, hälsocoach, Oskarshamn
  6. Anders Svensson, elkonstruktör, Figeholm
  7. Mattias Bäckström Johansson, riksdagsledamot, Oskarshamn
  8. Niklas Arvidsson, butikssäljare, Påskallavik
  9. Josefine Johansson, undersköterska, Oskarshamn
  10. Jonas Widenborg, flygkapten, Oskarshamn
  11. Peter Bohman, tandtekniker, Oskarshamn
  12. Chahanna Olsson, företagare, Oskarshamn
  13. Leif Holmberg, bryggmästare, Oskarshamn
  14. Nils-Erik Jonsson, f.d. busschaufför, Oskarshamn
  15. Andreas Bäckström, samordnare, Oskarshamn
  16. Mattias Öhlin, saneringstekniker, Oskarshamn
  17. Laila Johansson, f.d. företagare, Oskarshamn
  18. Linda Ernström, personlig assistent, Påskallavik
  19. Ulla Bengzon, biomedicinsk analytiker, Oskarshamn
  20. Mounir Al Awil, bagare, Oskarshamn
  21. Erik Giessel, operatör, Oskarshamn
  22. Marie-Louise Svensson, f.d. lärare, Oskarshamn
  23. Jonny Evaldsson, transportarbetare, Bockara
  24. Marcus Karlsson, chaufför, Oskarshamn
  25. Rickard Giessel, truckförare, Oskarshamn
  26. Vassilica Danielsson, undersköterska, Figeholm
  27. Stefan Samuelsson, logistikhanterare, Oskarshamn
  28. Helena Johansson, undersköterska, Figeholm
  29. Uno Josefsson, f.d. egenföretagare, Oskarshamn
  30. Bo Lennart Nilsson, pensionär, Oskarshamn
  31. Per Olsson, processoperatör, Oskarshamn
  32. Lars-Gunnar Johansson, sjuksköterska, Oskarshamn
  33. Ing-Britt Svensson, pensionär, Oskarshamn
  34. Jan Sverker Malmgren, brandmästare, Bockara
  35. Klas Jonsson, pensionär, Oskarshamn
  36. Jan Berkeskär, f.d. polis, Oskarshamn

  Mer info