Nyheter | Sverigedemokraterna Oskarshamn

Nyheter

Nyheter för Sverigedemokraterna Oskarshamn

Här kan du se de senaste nyheterna för Sverigedemokraterna i Oskarshamn och evenemang som skett i föreningen.

 • Lösenordsskyddad: Årsmöteshandlingar 2019

  Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

  Mer info
 • God Jul och ett Gott Nytt År!

  Sverigedemokraterna önskar alla sina politiker, medlemmar, väljare, sympatisörer och alla andra en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!

  Mer info
 • Nomineringar från Sverigedemokraterna

  Sverigedemokraterna beslutade under söndagen om vilka som ska företrädare partiet i nämnder och styrelser under den kommande mandatperioden för de val som förrättas av kommunfullmäktige den 10 december.

  – Vi är stolta över att kunna presentera våra nomineringar till politiska uppdrag i Oskarshamn där partiets besättning till de olika uppdragen består av folk som besitter stor kompetens och erfarenhet för de olika uppdragen, säger SD:s gruppledare Michael Erlandsson.

   

  Val av kommunstyrelse

  Ledamöter

  Michael Erlandsson

  Leif Axelsson

  Ersättare

  Jan Johansson

  Ulla Bengzon

  2:e vice ordförande

  Michael Erlandsson

  Val av bildningsnämnd

  Ledamöter

  Jan Johansson

  Leif Holmberg

  Ersättare

  Michael Erlandsson

  Marie-Louise Svensson

  Val av samhällsbyggnadsnämnd

  Ledamöter

  Dan Bengtsson

  Ersättare

  Andreas Bäckström

  Val av socialnämnd

  Ledamöter

  Leif Axelsson

  Ulla Bengzon

  Ersättare

  Laila Johansson

  Chahanna Olsson

  Val av tekniska nämnden

  Ledamöter

  Anders Svensson

  Ersättare

  Peter Bohman

  Valnämnden

  Ledamöter

  Dan Bengtsson

  Ersättare

  Stefan Letteryd

  Val av Stiftelsen Forum

  Ledamöter

  Josefine Liljegren Johansson

  Ersättare

  Jan Johansson

  Val av Stiftelsen Sjöfartshotellet

  Ledamöter

  Andreas Bäckström

  Ersättare

  Peter Bohman

  Val av Stiftelsen Strandagården

  Ledamöter

  Jan Johansson

  Ersättare

  Peter Bohman

  Val av direktionen för Sven och Karin Bergs minne

  Ledamöter

  Peter Bohman

  Val av gode män för jordbruks- och skogsbruksfrågor

  Leif Holmberg

  Val av gode män för tätortsförhållanden

  Leif Holmberg

  Val av revisorer

  Britt-Marie Sundqvist

  Mer info
 • Deltagande på seminarie om väpnat våld i skolan

  Måndagen den 29 oktober besökte Michael Erlandsson för Sverigedemokraterna en fortbildningsinsats på Oscarsgymnasiet om väpnat våld i skolan. På utbildningen höll polisen en presentation där man visade exempel på väpnat våld i skolor och vikten av att ha en förberedelse för sådana händelser.

  ”Utbildningen visar att det nu är ännu viktigare att trygghetsfrågorna lyfts i politiken, vilket Sverigedemokraterna kommer att verka för på alla sätt vi kan” säger Michael Erlandsson.

  Mer info
 • Besök på Föreningsriksdagen

  Föreningsriksdagen besöktes av Michael Erlandsson och Leif Axelsson lördagen den 27 oktober. På plats fanns ett stort antal föreningar som visade sina verksamheter, men filosofen Gunnar Åsberg föreläste även under dagen om konsten att vara människa.

  Mer info
 • PM: SD säger nej till exploatering på Brädholmen

  PM: SD säger nej till exploatering på Brädholmen

  Sedan en längre tid tillbaka har arbetet pågått med att utveckla området kring inre hamnen, där även den första detaljplanen nu vunnit laga kraft över det som kallas norra inre hamnen. Nu pågår just detaljplanearbetet för den del av inre hamnen som omfattar delar av Brädholmen inkl. Skeppsbrokajen och Badholmen.

  Sverigedemokraterna kommer att säga nej till en exploatering av Brädholmen i inre hamnen, där det finns omfattande planer på exploatering för bland annat bostäder. Bakgrunden är främst att den omfattande vyn ut mot havet genom hamninloppet kommer att försvinna och där vi även gör bedömningen att det kommer vara svårare att kunna genomföra större evenemang på de alternativa platserna än vad som idag är fallet.
  – Det har blivit lite av oskarshamnarnas tummelplats och ska man bygga här nere så kommer man förtäta ut mot havet. Jag tycker att det är viktigt då vi är en hamnstad att man då ska kunna se havet, säger Jan Johansson.
  – Jag vill betona att vi inte är emot att man bygger bostäder och exploaterar området runtom, men det vore olyckligt att förstöra den vackra vyn ut mot havet som Brädholmen ger och som även är en plats med många återkommande arrangemang, säger Leif Axelsson.
  På bilden från vänster: Leif Axelsson, Ulla Bengzon, Mattias Bäckström Johansson och Jan Johansson.
  Mer info
 • Tolvskillingsmarknaden

  Den 26 maj ägde Tolvskillingsmarknaden rum i Oskarshamn och Sverigedemokraterna fanns så klart på plats. På plats fanns Dan Bengtsson, Nils-Erik Jonsson, Chahanna Olsson, Leif Axelsson, Ulla Bengzon, samt Michael Erlandsson.

  Vi fick en central plats på Stora torget mittemot Socialdemokraterna” noterar Michael Erlandsson som var mycket nöjd med platsen.

  Vi har haft en toppendag idag” säger Leif Axelsson. ”Intresset för partiet har varit mycket stort och vi haft många goda diskussioner med medborgarna”.

  Mer info
 • Besök på Forum

  Sverigedemokraterna Oskarshamn besökte fredagen den 25 maj Forum i Oskarshamn. Studiebesöket genomfördes av Michael Erlandsson och Jan Johansson. De båda träffade Martin Bernsholt och Lars-Åke Rydh och tillsammans diskuterade de Forums historia, verksamhet, förutsättningar och utmaningar, samt framtida möjligheter.

  Det var ett positivt samtal och vi fick mycket nyttig och intressant information från Martin och Lars-Åke Rydh” säger Jan Johansson. ”Det som slog oss särskilt var att vi uppenbarligen var det enda parti som har visat intresse för och besökt Forum efter den diskussion som har varit tidningarna om kommunens bidrag till stadsteatern” avslutar Michael Erlandsson.

  Mer info
 • SD lyfter fråga om offentligt stöd till Folkets Park

  Med anledning av att Folkets park aktivt inskränker den lokala demokratin genom att neka folkvalda partier i kommunfullmäktige att hyra dessa lokaler, trots att man uppbär offentligt stöd till allmänna samlingslokaler, så ställer Sverigedemokraterna en interpellation till hela kommunstyrelsens presidium.

  Uppmaningen är även att övriga partiers gruppledare ska svara på om man anser att det ligger inom ramen för att verka i demokratins anda att förbjuda folkvalda partier på liknande sätt som nu skett samt om man anser att det är rimligt att föreningar som uppbär offentligt stöd till allmän samlingslokaler ska kunna förbehålla sig rätten att avgöra vilka partier som får hyra.

  – Det är uppenbart att man från Folkets park begränsar demokratin, trots att man uppbär stöd för att tillgängliggöra sina lokaler, vilket är oacceptabelt och den koppling som finns till Socialdemokraterna är mycket problematisk, säger Mattias Bäckström Johansson.

  Mer info