Sverigedemokraterna vill ha krav på utdrag ur belastningsregistret | Sverigedemokraterna Oskarshamn

Sverigedemokraterna vill ha krav på utdrag ur belastningsregistret

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion om att krav på utdrag ur polisens belastningsregister ska införas i kommunen vid anställningar inom äldreomsorgen och omsorgen för personer med funktionsvariation.

”Detta är ett viktigt steg i att minimera risken för övergrepp mot våra äldre och mot personer med funktionsvariation” säger Michael Erlandsson (SD), gruppledare. ”Vi är övertygade om att det här kommer att stärka tryggheten för såväl brukare som medarbetare” avslutar han.

Idag sker detta redan inom skolan och barnomsorgen, men kommunen har inga sådana krav vid anställningar inom omsorgen för äldre och personer med funktionsvariation.

”Vi anser att samma krav ska ställas vid anställningar inom äldreomsorgen och inom omsorgen för personer med funktionsvariation” säger Leif Axelsson (SD), ledamot i socialnämnden. ”Detta är jätteviktigt ur ett jämlikhetsperspektiv”.

Läs hela motionen som lämnats in: Motion om utdrag belastingsregistret