Sverigedemokraterna Oskarshamn | Sverigedemokraterna i Oskarshamn | Sida 5

Sverigedemokraterna Oskarshamn

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Oskarshamn

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Michael Erlandsson

Ordförande SD Oskarshamn

Michael Erlandsson

Tel: 070-256 04 34
Skicka e-post till oss

 • Av mattias.b.johansson den 26 augusti, 2018
  0

 • Tolvskillingsmarknaden

  Av Martin Kirchberg den 7 juni, 2018
  0

  Den 26 maj ägde Tolvskillingsmarknaden rum i Oskarshamn och Sverigedemokraterna fanns så klart på plats. På plats fanns Dan Bengtsson, Nils-Erik Jonsson, Chahanna Olsson, Leif Axelsson, Ulla Bengzon, samt Michael Erlandsson.

  Vi fick en central plats på Stora torget mittemot Socialdemokraterna” noterar Michael Erlandsson som var mycket nöjd med platsen.

  Vi har haft en toppendag idag” säger Leif Axelsson. ”Intresset för partiet har varit mycket stort och vi haft många goda diskussioner med medborgarna”.

 • Besök på Forum

  Av Martin Kirchberg den 7 juni, 2018
  0

  Sverigedemokraterna Oskarshamn besökte fredagen den 25 maj Forum i Oskarshamn. Studiebesöket genomfördes av Michael Erlandsson och Jan Johansson. De båda träffade Martin Bernsholt och Lars-Åke Rydh och tillsammans diskuterade de Forums historia, verksamhet, förutsättningar och utmaningar, samt framtida möjligheter.

  Det var ett positivt samtal och vi fick mycket nyttig och intressant information från Martin och Lars-Åke Rydh” säger Jan Johansson. ”Det som slog oss särskilt var att vi uppenbarligen var det enda parti som har visat intresse för och besökt Forum efter den diskussion som har varit tidningarna om kommunens bidrag till stadsteatern” avslutar Michael Erlandsson.

 • SD lyfter fråga om offentligt stöd till Folkets Park

  Av mattias.b.johansson den 22 maj, 2018
  0

  Med anledning av att Folkets park aktivt inskränker den lokala demokratin genom att neka folkvalda partier i kommunfullmäktige att hyra dessa lokaler, trots att man uppbär offentligt stöd till allmänna samlingslokaler, så ställer Sverigedemokraterna en interpellation till hela kommunstyrelsens presidium.

  Uppmaningen är även att övriga partiers gruppledare ska svara på om man anser att det ligger inom ramen för att verka i demokratins anda att förbjuda folkvalda partier på liknande sätt som nu skett samt om man anser att det är rimligt att föreningar som uppbär offentligt stöd till allmän samlingslokaler ska kunna förbehålla sig rätten att avgöra vilka partier som får hyra.

  – Det är uppenbart att man från Folkets park begränsar demokratin, trots att man uppbär stöd för att tillgängliggöra sina lokaler, vilket är oacceptabelt och den koppling som finns till Socialdemokraterna är mycket problematisk, säger Mattias Bäckström Johansson.

 • Debatter

  Av Martin Kirchberg den 21 maj, 2018
  0

  Det kan inte råda någon tvekan om att valrörelsen är i full gång. I veckan deltog Sverigedemokraterna Oskarshamn i en debatt om äldrefrågor som anordnades av SPF.

  ”Jag tycker det trevligt att få svara på kloka, bra och skarpa frågor” berättar Leif Axelsson som deltog för partiet i debatten.

  Torsdagen den 17 maj anordnade Attraktiva Oskarshamn en debatt på Hotel Post. Debatten kretsade kring etablering och företagsklimat.

  ”Jag poängterade under debatten att kommunen måste stärka sitt arbete i att utveckla kulturlivet för att kunna diversifiera näringslivet och göra kommunen mer attraktiv” säger Michael Erlandsson. ”Sverigedemokraterna vill utveckla den kommunala musikskolan till en kulturskola, men vi vill även ta krafttag mot den upplevda tryggheten och bristen på bostäder”.