Sverigedemokraterna Oskarshamn | Sverigedemokraterna i Oskarshamn | Sida 5

Sverigedemokraterna Oskarshamn

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Oskarshamn

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Michael Erlandsson

Ordförande SD Oskarshamn

Michael Erlandsson

Tel: 070-256 04 34
Skicka e-post till oss

 • Debattartikel om LOV

  Av Martin Kirchberg den 27 mars, 2017
  0

  I början av mandatperioden var Sverigedemokraterna det första partiet i Oskarshamn som lyfte möjligheten att även införa lagen om valfrihet (LOV) i kommunen då Alliansen och Sverigedemokraterna tillsammans hade en majoritet i kommunfullmäktige. I den motion som vi har lagt till kommunfullmäktige är förslaget, med intentionen att införa LOV, att utreda förutsättningarna för ett sådant införande i kommunen.

   

  Det intressanta är att de partier som gick till val på ett införande av LOV är nu i majoritet i kommunen och att det redan idag finns förutsättningar för att införa det. Frågan är däremot hur Centerpartiet som nu ingår i det socialistiska styret i Oskarshamn ställer sig idag. I valrörelsen lovade de att en röst på Centerpartiet skulle innebära ett skyndsamt införande av LOV och att förslaget skulle ha hög prioritet hos dem.

   

  Efter valet blev det däremot klart för väljarna att en röst på Centerpartiet istället blev en röst för fortsatt socialdemokratiskt styre. När motionen nu kommer att behandlas under året är frågan även huruvida rösten på Centerpartiet även utgör en garant mot ett införande eller om man ens är beredda att stödja ett förslag om att utreda förutsättningarna för ett införande av LOV.

   

  Lagen fungerar som ett frivilligt redskap för kommuner och landsting som vill konkurrenspröva verksamheter genom att låta brukare själva få välja vem som ska hjälpa eller vårda dem då. Lagen ger makten till brukarna och deras familjer att själva få välja vilken aktör som ska hjälpa till med grundläggande angelägenheter, vilket är av stor vikt då människor är olika och har olika typer av behov.

   

  Kommunen har det yttersta ansvaret för att äldre får den vård och omsorg som behövs. I ansvaret ingår att följa upp beslut och att kontrollera de utförare som har i uppdrag att verkställa kommunens beslut. Uppföljningen är avgörande för att säkerställa att äldre får en god vård och omsorg. Ett införande av LOV inom särskilda boenden och hemtjänsten innebär att man öppnar upp för fler utövare, vilket skulle kunna generera flera positiva effekter. Sverigedemokraterna anser att denna lag skulle öka lyhördheten bland samtliga utövare och genom en konkurrenssituation leda till höjd kvalitet och ökat livsinnehåll för våra äldre.

   

  Konkurrens är utvecklande och leder till nytänkande både när det gäller idéer och metoder. Vår uppfattning är att det är av betydelse att utreda förutsättningarna för införande av LOV, med fokus på kostnader, effektivitet i verksamheten och ersättningsmodeller vid ett eventuellt införande för att skapa en vård och omsorg med hög kvalitet.

   

   

  Britt-Marie Sundqvist (SD)
  Gruppledare

  Michael Erlandsson (SD)
  Ordförande SD Oskarshamn

  Mattias Bäckström Johansson (SD)
  Riksdagsledamot

 • Motion om barnäktenskap

  Av Martin Kirchberg den 27 mars, 2017
  0

  Sverigedemokraterna ser extremt allvarligt på att äktenskapsstrukturer mellan barn och vuxna personer håller på att etablera sig i Sverige igen, främst genom den invandring som landet har. Det råder ingen tvekan om att frågan länge har varit tabu, men Oskarshamns kommun måste gå i framkant mot barnäktenskap och tydligt signalera att detta inte är acceptabelt i dagens Sverige. Sverigedemokraterna har därför valt att skriva en motion för att bl.a. undersöka om barnäktenskap förekommer i kommunen.

 • Befolkningsökningen och migrationen

  Av Martin Kirchberg den 17 mars, 2017
  0

  Den stora migrationen till Sverige av asylsökande har gjort att befolkningsutvecklingen har skenat iväg i Oskarshamns kommun och många andra kommuner vittnar om samma sak. Målet om 30 000 kommuninvånare 2030 är inget nytt, men asylinvandringen har blivit ett sätt för den rödgröna majoriteten att nå detta mål.
  Sverigedemokraterna kan enbart poängtera att kommunalrådet Peter Wretlund och den rödgröna majoriteten har varit ansvarslösa som har stått passiva inför den snabba befolkningsutvecklingen av asylsökande. De verkar också inte ha förstått att det väsentliga inte är ett specifikt invånarantal i sig utan de förutsättningar som en kommun kan erbjuda företag och människor. Följden av det stora antalet asylsökande innebär ökade kostnader för kommunen, belastningar inom skola, vård och omsorg, men även ökad otrygghet för i synnerhet kvinnor, vilket får till följd att kommunens grundläggande förutsättningar för att kunna växa hållbart och långsiktigt försvagas.
  Sverigedemokraterna tar, till skillnad från de rödgröna majoriteten, ansvar för kommuninvånarna och prioriterar deras väl och ve i första hand. Vi är av uppfattningen att Oskarshamn endast kan växa och gå starkare framåt om politiken fokuserar på att utveckla kommunens grundläggande förutsättningar: en god arbetsmarknad, ett företagarvänligt klimat, fullgod vård och skola, samt trygghet på gator och torg och så vidare. Först då kan Oskarshamn erbjuda sina invånare genuina möjligheter till framgång, tillväxt och framtidstro.
  Den fråga som kommunalrådet Peter Wretlund och den rödgröna majoriteten behöver svara på är om det inte är bättre att verka för goda grundläggande förutsättningar i kommunen istället för att desperat och naivt försöka nå ett visst invånarantal genom massinvandring?

  Sverigedemokraterna Oskarshamn

  Britt-Marie Sundqvist
  Gruppledare

  Michael Erlandsson
  Ordförande i kommunföreningen

 • Utdelning av foldrar i Norrtornsområdet

  Av Martin Kirchberg den 5 mars, 2017
  0

  Söndagen den 5 mars fortsätter Sverigedemokraterna Oskarshamn med att nå ut med partiets budskap till kommuninvånarna. Den här gången var det över 500 exemplar av foldrarna ”Nystart Sverige” och ”Vad händer nu?” som delades ut i brevlådor i Norrtornsområdet. Förutom ordförande Michael Erlandsson och vice ordförande Niklas Arvidsson deltog även ytterligare medlemmar och sympatisörer vid utdelningen.

  ”Vi är mycket tacksamma för den hjälp som vi får av medlemmar och sympatisörer” säger en glad Niklas Arvidsson.

  ”Nu fortsätter vi med att göra Oskarshamn stort igen” säger Michael Erlandsson och avslutar med att ”tillsammans kan vi göra Sverige tryggt igen och skapa framtidstro”.

  Niklas Andersson, vice ordförande SD Oskarshamn

 • Obalans på bostadsmarknaden

  Av Martin Kirchberg den 3 mars, 2017
  0

  Sverigedemokraterna konstaterar att det sedan 2003 inte har rått balans på bostadsmarknaden. I Stockholm färdigställer man så kallade ”flyktingkvarter” genom modulhus och privatpersoner uppmanas hyra ut åt asylsökande. Många kommuner väljer att köpa bostadsrätter, på skattebetalarnas bekostnad, för att ge migranter bostäder. Bland annat ökar detta kostnaderna för bostäder och i sin tur skuldsättningen för vanligt folk.

  Den massiva och ökande invandringen, tillsammans med regeringens anvisningslag som tvingar kommuner att ta emot migranter, gör att svenskar får stå tillbaka för migranter i bostadsfrågan. I Oskarshamn söker kommunen med ”ljus och lykta” efter bostäder och lokaler åt migranter i Figeholm. Såväl företag som privatpersoner, särskilt unga personer, kommer få det mycket svårt att få lokaler och bostäder i framtiden.

  Sverigedemokraterna föreslår ett nästintill totalstopp på asyl- och anhörighetsinvandring för stoppa den okontrollerbara befolkningsökningen som invandringen innebär. Vi föreslår även minskad byråkrati och stärkning av kommunernas kompetens för byggprocessen, vilket kommer att påskynda byggandet, särskilt i mindre kommuner såsom Oskarshamn. Vi föreslår ökade finansiella möjligheter för fler byggbolag, vilket kommer att reducera kostnaderna för bostäder, vilket i sin tur leder till lägre inköpskostnad och hyra.

  Sverigedemokraterna har en bostadspolitik som på riktigt kommer att skapa balans på den svenska bostadsmarknaden, ge fler personer möjlighet till eget ägt boende, samt göra det enklare för i synnerhet unga personer att få tillgång till och finansiera egen bostad.

  Michael Erlandsson
  Ordförande Sverigedemokraterna Oskarshamn

  Dan Bengtsson
  Ledamot i samhällsbyggnadsnämnden