Sverigedemokraterna Oskarshamn | Sverigedemokraterna i Oskarshamn | Sida 5

Sverigedemokraterna Oskarshamn

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Oskarshamn

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Michael Erlandsson

Ordförande SD Oskarshamn

Michael Erlandsson

Tel: 070-256 04 34
Skicka e-post till oss

 • Interpellation kring satsningarna på solkraft

  Av Martin Kirchberg den 3 februari, 2017
  0

  Sedan tidigare har majoriteten investerat i kraftproduktion vid Arena Oskarshamn. Under hösten har man även i den av kommunfullmäktige antagna budgeten för Oskarshamns kommun beslutat om att ytterligare satsningar skall ske på solceller i syfte att klara klimatomställningen i kommunen.

  Det svenska kraftsystemet är idag med främst vatten- och kärnkraft uteslutande fossilfritt och har en obefintlig klimatpåverkan. Problemet är alltså att solceller inte kommer att bidra till att minska klimatpåverkan från det svenska kraftsystemet, utan tvärtom.

  Men anledning av detta vill vi därför fråga ordföranden för Tekniska nämnden, Yvonne Bergvall:
  – Hur stora utsläpp av växthusgaser bidrar de inköpta solcellerna till ur ett livscykelperspektiv?
  – På vilket sätt bidrar ökade utsläpp av växthusgaser till en klimatomställning?
  – Är majoriteten beredda att ompröva sina satsningar?

  Hela interpellationen kan läsas här.

 • Inga skattemedel till ”mångspråk”

  Av Martin Kirchberg den 1 februari, 2017
  0

  Tisdagen den 24 januari avhandlades årets första kommunstyrelsemöte i Oskarshamn. Mötet avhandlade bland annat den Biblioteksplan som nu kommer att läggas fram till kommunfullmäktige där ett av fokusområdena är Mångspråk och där de andra partierna vill att biblioteken ska erbjuda tolk vid bibliotekens arrangemang i en ökad utsträckning med syftet att tillgängliggöra arrangemangen för besökare som inte har svenska som modersmål. I planen står även att satsningar på litteratur på andra språk är nödvändigt för att möta den stora gruppen nyanlända.

  Sverigedemokraterna anser inte att skattebetalarnas pengar bör gå till att betala för tolkar vid arrangemang eller till att specifikt köpa in litteratur på andra språk än svenska i syftet att positivt särbehandla personer med annat modersmål än svenska. Detta är inte att hantera skattemedel ansvarsfullt. Därför yrkade vi på att fokus och styrande princip för Oskarshamns kommuns bibliotek ska vara att erbjuda litteratur till nyanlända som främst är på svenska och att detta blir en del av kommunens biblioteksplan.

  Ett antal informationspunkter avhandlades också där en av dessa berörde Brottsförebyggande rådets verksamhetsberättelse. Sverigedemokraternas gruppledare framförde att berättelsen var ganska tunn och att en årlig städdag i Figeholm i samverkan med dess samhällsförening inte gav verksamheten någon status i dess ändamål. Vidare påpekades, att det som framförs i berättelsen, att ”polisens bild av att Oskarshamns kommun är en tämligen lugn och trygg plats”, inte är med verkligheten överensstämmande. Ett försök till bekräftelse på en ej signifikant enkät som genomfördes i maj månad fanns nämnd.

  SD framförde att polisen bortser från allvarliga händelser som förekommit. Mord i Stadsparken, trakasserier på bussarna, knivbrott på Hamngatan med syftet att skada och döda, knivhuggen träffade millimetrar från kroppspulsådern. Knivbrott med hugg i buken i anslutning till Kärleksstigen samt medborgarnas oro både dagtid och kvällstid vilket visar sig som en tom stad där framför allt kvinnor finner det bäst att hålla sig hemma. Detta är en oacceptabel utveckling!

 • Lösenordsskyddad: Årsmöteshandlingar 2017

  Av Martin Kirchberg den 19 januari, 2017
  0

  Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

 • Flygbladsutdelning

  Av Martin Kirchberg den 10 januari, 2017
  0

  Trots snö och kyla stannar inte Sverigedemokraterna Oskarshamn av; söndagen den 8 januari påbörjades årets utdelning av foldrar och flygblad. Det var Mattias Bäckström Johansson och Michael Erlandsson som valde att inleda det nya året med att sprida föreningens nya folder Vilken framtid väljer du för Oskarshamns kommun?. Totalt delades ca 1000 foldrar ut och detta är enbart starten på en stolt sverigedemokratisk tradition av flygblads- och folderutdelning.

  Vill du också vara med och påverka framtiden för Oskarshamn och Sverige? Bli då medlem i Sverigedemokraterna!

  flygblad_kvadratisk

   

   

 • Sverigedemokraterna Oskarshamn firade 10 år!

  Av Martin Kirchberg den 7 december, 2016
  0

  Under onsdagskvällen firade Sverigedemokraterna i Oskarshamn 10 år och där de närmare 30 medlemmarna som närvarade bjöds på kaffe och tårta, tal samt ett axplock av tidningsartiklar som varit under denna tid som prydde väggarna. För kvällen var riksdagsledamoten Mattias Bäckström Johansson inbjuden som talare och där han berättade om partiets lokala historia, anekdoter från tidigare valrörelser och när kommunföreningen bildades efter valet 2006 då partiet kom in i kommunfullmäktige för första gången med två mandat och där Jonny Evaldsson blev föreningens första ordförande.

  Efter det höll Michael Erlandsson som är ordförande för SD Oskarshamn ett tal om partiets situation idag där vi har ett opinionsstöd om närmare 20 procent när man väger samman alla opinionsinstitut samt betonade de utmaningar som partiet står inför i valet 2018 och hur viktigt det är att vi fortsätter att utvecklas för att ta ansvar för kommunen och Sverige.

   

  IMG_2031

  IMG_2053

  IMG_2078