Sverigedemokraterna Oskarshamn | Sverigedemokraterna i Oskarshamn | Sida 5

Sverigedemokraterna Oskarshamn

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Oskarshamn

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Michael Erlandsson

Ordförande SD Oskarshamn

Michael Erlandsson

Tel: 070-256 04 34
Skicka e-post till oss

 • Motion om halkskydd till äldre

  Av Martin Kirchberg den 10 februari, 2017
  0

  Varje år faller många äldre människor och skadar sig på grund av snö- och ishalka. Förutom att sådana skador orsakar stort lidande för den enskilde, är skador i samband med fallolyckor på grund av halka vårdkrävande och kostar skattebetalarna stora belopp. Över 80 % av de olyckor bland äldre som leder till sjukhusvård, orsakas av att folk halkar eller snubblar, risken ökar förstås med åldern.

  Sverigedemokraterna vill att förutsättningarna utreds för att kunna tillhandahålla halkskydd till äldre invånare i kommunen kostnadsfritt. Kostnaden torde vara överkomlig då priset per styck i handeln är ca 60-200 kr. Halkskydden skulle även kunna förses med tryck och då t.ex. fungera som reklam för kommunen. Då det även finns stora samhällsvinster att uppnå om kostnader för vårdbehov relaterat till snö- och ishalka minskas borde även ett samarbete med Landstinget vara intressant att utreda.

  Genom den uppmuntring att använda halkskydd som vår motion innebär, finns också möjlighet att starta en positiv trend, där halkskydd blir något som används naturligt när den förrädiska vinterhalkan slår till. Motionen torde dessutom ligga väl i linje med kommunens mål och ambitioner vad gäller god folkhälsa.

  Sverigedemokraterna föreslår därför Kommunfullmäktige utreda förutsättningarna för att kunna tillhandahålla halkskydd till äldre invånare i kommunen kostnadsfritt.

  Läs hela motionen här.

 • Interpellation kring satsningarna på solkraft

  Av Martin Kirchberg den 3 februari, 2017
  0

  Sedan tidigare har majoriteten investerat i kraftproduktion vid Arena Oskarshamn. Under hösten har man även i den av kommunfullmäktige antagna budgeten för Oskarshamns kommun beslutat om att ytterligare satsningar skall ske på solceller i syfte att klara klimatomställningen i kommunen.

  Det svenska kraftsystemet är idag med främst vatten- och kärnkraft uteslutande fossilfritt och har en obefintlig klimatpåverkan. Problemet är alltså att solceller inte kommer att bidra till att minska klimatpåverkan från det svenska kraftsystemet, utan tvärtom.

  Men anledning av detta vill vi därför fråga ordföranden för Tekniska nämnden, Yvonne Bergvall:
  – Hur stora utsläpp av växthusgaser bidrar de inköpta solcellerna till ur ett livscykelperspektiv?
  – På vilket sätt bidrar ökade utsläpp av växthusgaser till en klimatomställning?
  – Är majoriteten beredda att ompröva sina satsningar?

  Hela interpellationen kan läsas här.

 • Inga skattemedel till ”mångspråk”

  Av Martin Kirchberg den 1 februari, 2017
  0

  Tisdagen den 24 januari avhandlades årets första kommunstyrelsemöte i Oskarshamn. Mötet avhandlade bland annat den Biblioteksplan som nu kommer att läggas fram till kommunfullmäktige där ett av fokusområdena är Mångspråk och där de andra partierna vill att biblioteken ska erbjuda tolk vid bibliotekens arrangemang i en ökad utsträckning med syftet att tillgängliggöra arrangemangen för besökare som inte har svenska som modersmål. I planen står även att satsningar på litteratur på andra språk är nödvändigt för att möta den stora gruppen nyanlända.

  Sverigedemokraterna anser inte att skattebetalarnas pengar bör gå till att betala för tolkar vid arrangemang eller till att specifikt köpa in litteratur på andra språk än svenska i syftet att positivt särbehandla personer med annat modersmål än svenska. Detta är inte att hantera skattemedel ansvarsfullt. Därför yrkade vi på att fokus och styrande princip för Oskarshamns kommuns bibliotek ska vara att erbjuda litteratur till nyanlända som främst är på svenska och att detta blir en del av kommunens biblioteksplan.

  Ett antal informationspunkter avhandlades också där en av dessa berörde Brottsförebyggande rådets verksamhetsberättelse. Sverigedemokraternas gruppledare framförde att berättelsen var ganska tunn och att en årlig städdag i Figeholm i samverkan med dess samhällsförening inte gav verksamheten någon status i dess ändamål. Vidare påpekades, att det som framförs i berättelsen, att ”polisens bild av att Oskarshamns kommun är en tämligen lugn och trygg plats”, inte är med verkligheten överensstämmande. Ett försök till bekräftelse på en ej signifikant enkät som genomfördes i maj månad fanns nämnd.

  SD framförde att polisen bortser från allvarliga händelser som förekommit. Mord i Stadsparken, trakasserier på bussarna, knivbrott på Hamngatan med syftet att skada och döda, knivhuggen träffade millimetrar från kroppspulsådern. Knivbrott med hugg i buken i anslutning till Kärleksstigen samt medborgarnas oro både dagtid och kvällstid vilket visar sig som en tom stad där framför allt kvinnor finner det bäst att hålla sig hemma. Detta är en oacceptabel utveckling!

 • Lösenordsskyddad: Årsmöteshandlingar 2017

  Av Martin Kirchberg den 19 januari, 2017
  0

  Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

 • Flygbladsutdelning

  Av Martin Kirchberg den 10 januari, 2017
  0

  Trots snö och kyla stannar inte Sverigedemokraterna Oskarshamn av; söndagen den 8 januari påbörjades årets utdelning av foldrar och flygblad. Det var Mattias Bäckström Johansson och Michael Erlandsson som valde att inleda det nya året med att sprida föreningens nya folder Vilken framtid väljer du för Oskarshamns kommun?. Totalt delades ca 1000 foldrar ut och detta är enbart starten på en stolt sverigedemokratisk tradition av flygblads- och folderutdelning.

  Vill du också vara med och påverka framtiden för Oskarshamn och Sverige? Bli då medlem i Sverigedemokraterna!

  flygblad_kvadratisk