Sverigedemokraterna Oskarshamn | Sverigedemokraterna i Oskarshamn | Sida 42

Sverigedemokraterna Oskarshamn

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Oskarshamn

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Michael Erlandsson

Ordförande SD Oskarshamn

Michael Erlandsson

Tel: 070-256 04 34
Skicka e-post till oss

 • Insändare: Svar på Björn Brändewalls insändare ”Flyktingamnesti vore mest humant” den 3 juli 2006.

  Av Admin den 23 juni, 2006
  0
  0

  Publicerat i Barometern/OT 060713

  Flyktingamnesti gynnar människosmugglarna

  Björn Brändewall säger att ett vid en snabb titt så visar det sig att Sverige avvisat på tok för många, men vid en snabb titt så visar det sig att Sverige under 2005 tog emot fler asylsökande än hela övriga Norden. Att vissa personer som uppenbart borde ha fått asyl, men som nekats asyl är skamligt för ett land som Sverige. Även de handläggningstiderna för avgjorda asylärenden hos Migrationsverket är skamliga, medeltiden för en normalprocess låg på 336 dagar och 34% var avgjorda under ett halvår. Det Migrationsverket kallar en ”snabbprocess” tar i snitt 48 dagar under 2005, även det alldeles för lång tid enligt min mening. Handläggningstiderna är alldeles för långa idag och vissa familjer hinner rota sig i Sverige under den tid de väntar på besked, som Björn Brändewall påpekar. Dock så finns en stor grupp människor som helt saknar asylskäl som valt att gå under jorden och bryta mot svensk lag, som nu skall belönas med asyl i denna flyktingamnesti. Det tycker inte jag är rättvist gentemot dom som istället rest hem till sina hemländer då de nekats asyl i Sverige. De som absolut klappar händerna och ger stående ovationer till denna flyktingamnesti är människosmugglarna. De signaler som nu sänds ut är att även om man nekas asyl, så finns möjligheten till att få PUT om man istället väljer att gå under jorden.

  Endast en väldigt liten del utav de som sökte asyl i Sverige 2005 kunde styrka sin identitet, hela 91% kunde inte styrka sin identitet. Samtidigt saknade 87% asylskäl under 2005 enligt Migrationsverkets bedömning. Sverige tillhör de länder som delat ut flest uppehållstillstånd inklusive asyl i hela EU per capita. Med våran generösa invandringspolitik så hamnade Sverige på en andraplats under hela 1990-talet i EU(inklusive Schweiz och Norge). Vi tog emot mångdubbelt mer än de flesta europeiska länder sett per capita. Trots denna massinvandring så råder det brist på jobb, samtidigt som vi har överskott av arbetskraft. Med detta menar jag att invandringspolitiken inte är anpassad till Sveriges behov. Jag tycker att vi har ett större ansvar gentemot våra skattebetalare och de som idag saknar jobb. Jag anser att en human flyktingpolitik är då man hjälper så många som möjligt och så effektivt som möjligt. Med dagens flyktingpolitik så är fallet tvärtom.

  Jag liksom mitt parti vill att Sverige för en mer ansvarsfull invandringspolitik, där vi kan ta emot flyktingar efter förmåga och erbjuda de en möjlighet att försörja sig i sitt nya hemland och leva ett drägligt liv. Den massinvandring som har pågått under ett par decennier har precis som du skriver lett till passivisering, segregation och bidragsberoende, då den inte varit anpassad till Sveriges behov. Jag tror precis liksom du att dessa människor har viljan att försörja sig. Liksom i denna insändare och tidigare insändare, så anser jag att vi har ett större ansvar gentemot våra svenska medborgare i första hand.

  Mattias Bäckström Johansson
  Kandidat för Sverigedemokraterna i Oskarshamn

 • Svar på Miljöpartiets insändare ”Varför vill inte länets kommuner ta chansen att få nya invånare?”

  Av Admin den 23 juni, 2006
  0
  0

  060623

  Först ska nog påpekas att endast en bråkdel utav de som beviljas uppehållstillstånd i Sverige är flyktingar enligt FNs Genèvekonvetionen. Under perioden 1980-2005 så erhöll 929 148 person uppehållstillstånd utav de så utgjorde gruppen flyktingar 55 260 enligt Genèvekonvetionen, dvs ca 6%. Genèvekonvetionens definition på en flykting är följande: ” En person som befinner sig utanför det land hon är medborgare i, därför att hon känner välgrundad fruktan för förföljelse pga av ras, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller på grund av sin religiösa eller politiska uppfattning och som inte kan eller pga sin fruktan inte vill begagna sig av detta lands skydd.”. Då Sverige har skrivit på denna konvention och då utlänningslagen grundar sig på den, så har Sverige förbundit sig att ta emot alla som ber om vårt skydd(oavsett ekonomiskt läge för Sverige) och som kan definieras som flykting.

  De personer som nu kan få uppehållstillstånd enligt den tillfälliga asyllagen som ni var med och drev igenom är personer som saknar flyktingstatus enligt FNs Genèvekonvetionen. De har istället då de blivit nekade uppehållstillstånd valt att gå under jorden och bryta mot svensk lag. Så det är inte lustigt att ”Det här är människor som under lång tid kan ha bott väldigt otryggt och under knappa förhållanden” som ni skriver då det nog är en verkligheten för många som flyr lagens långa arm.

  Ska vi ta emot flyktingar, så ska dom ha flyktingstatus enligt Genèvekonvetionen. Samtidigt som det finns en god möjlighet att kunna ge dessa personer jobb, så att dom kan försörja sig. Situationen i Kalmar län för tillfället är att 5,8%(8476 st) utav arbetskraften är arbetslösa eller placerade i konjunkturberoende program, dessa personer anser jag att vi har ett större ansvar gentemot.

  Mattias Bäckström Johansson
  Kandidat för Sverigedemokraterna i Oskarshamn

 • Möte i Kalmar

  Av Admin den 21 juni, 2006
  0
  0

  060620

  Under måndagen den 19:e juni samlades några utav dem som kandiderar för SD till landsting och kommunfullmäktige i Kalmar för att lära känna varandra lite mer och diskutera inför det stundande valet. Ett par ansikten var obekanta för vissa, då nya kandidater och medlemmar tillkommer hela tiden. Lite fika i sommarvärmen hanns även med under samkvämet innan det avrundandes för dagen. Det är en väldigt intressant valrörelse som stundar nu, Sverigedemokraterna kommer utan tvekan att genomföra sin starkaste valrörelse någonsin i Kalmar län. I det senaste valet så ställde vi endast upp i kommunfullmäktige valet i Kalmar och för tillfället så kommer vi att kandidera i Kalmar, Oskarshamn, Hultsfred, Mörbylånga, Högsby samt till landstinget. Eventuellt kommer vi att kandidera i någon mer kommun, men över hälften utav alla röstberättigade i de kommunala valen har möjligheten att rösta på oss i kommun valen.

  För stunden så har även nästan 20 000 hushåll i länet fått flygbladet ”Hjärta för Sverige” i sin postlåda.

 • Flygbladsutdelningar

  Av Admin den 8 juni, 2006
  0
  0

  060608

  Under veckan har drygt 3000 flygblad delats ut i centrala Oskarshamn som en uppvärmning inför den stundande valrörelsen utav partiets aktivister. Något som gjordes med gott råg i ryggen efter att resultatet i Ungt val hade presenterats. Där SD blev näst största partiet i Oskarshamn och erhöll hela 26,9% hos killarna.

 • Insändare: Sveriges sosse och M politik

  Av Admin den 5 juni, 2006
  0
  0

  Insändare skickad till Nyheterna och Oskarshamnstidningen 060530

  Sveriges sosse och M politik

  Sveriges sosse och M politik för mer invandring till Sveriges framtida arbetsreserv på arbetsmarknad, när vi i maj-juni -06 har över en miljon arbetslösa. Är dessa arbetslösa så arbetsskygga medborgare eller hur, så dessa kunna ej användas på den svenska arbetsmarknaden utan vi måste öka på våran invandring enligt Jens Orback med flera i våran riksdag. Eller har vi svenskar blivit ett nytt ”herrefolk” som det var för 100-150 år sedan i Amerika, 60-70 år i Sydafrika(apartheid tiden). Jag som en svensk(skånsk) arbetare fick ta det arbete som fanns och sedan har man fått slita sig upp i arbetslivet. Som en svensk pensionär år 2006(född 1937) har jag mindre i pension än en invandrare har i bidrag(OBS! är skattebefriat). Som transport-/metallarbetare är min pension efter skatt pension 7994 kr + AMF 537 kr = s:a 8531 kr i månaden. Min hustru handelsanställd(född 1941) har arbetat i över 45 år heltid med en pension maj 2006 före skatt pension 8008 kr + AMF 1331 kr i månaden. Bestämmelser om hur den inkomstgrundade ålderspensionen beräknas finns i 5 och 6 kapitlen lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension(LIP). Invandrare kan samtidigt erhålla ett äldreförsörjningsstöd på 10 000 kr eller mer skattefritt, utan att knappt betalat en krona i skatt. Skall det anses vara rättvist att pensionen beskattas, då invandrarnas äldreförsörjningsstöd är skattebefriade? Vilka av dessa grupper har den starkaste köpkraften i dagens samhälle år 2006, svenska pensionärer eller dessa invandrargrupper? Som pensionär skall man vara född före 1935, grupperna 1938-1953 har betydligt mindre i pension. Vad får du som är född 1953 och därefter?

  Jonny Evaldsson
  Kandidat för Sverigedemokraterna i Oskarshamn