Sverigedemokraterna Oskarshamn | Sverigedemokraterna i Oskarshamn | Sida 4

Sverigedemokraterna Oskarshamn

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Oskarshamn

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Michael Erlandsson

Ordförande SD Oskarshamn

Michael Erlandsson

Tel: 070-256 04 34
Skicka e-post till oss

 • God Jul och ett Gott Nytt År!

  Av Martin Kirchberg den 21 december, 2018
  0

  Sverigedemokraterna önskar alla sina politiker, medlemmar, väljare, sympatisörer och alla andra en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!

 • Nomineringar från Sverigedemokraterna

  Av mattias.b.johansson den 2 december, 2018
  0

  Sverigedemokraterna beslutade under söndagen om vilka som ska företrädare partiet i nämnder och styrelser under den kommande mandatperioden för de val som förrättas av kommunfullmäktige den 10 december.

  – Vi är stolta över att kunna presentera våra nomineringar till politiska uppdrag i Oskarshamn där partiets besättning till de olika uppdragen består av folk som besitter stor kompetens och erfarenhet för de olika uppdragen, säger SD:s gruppledare Michael Erlandsson.

   

  Val av kommunstyrelse

  Ledamöter

  Michael Erlandsson

  Leif Axelsson

  Ersättare

  Jan Johansson

  Ulla Bengzon

  2:e vice ordförande

  Michael Erlandsson

  Val av bildningsnämnd

  Ledamöter

  Jan Johansson

  Leif Holmberg

  Ersättare

  Michael Erlandsson

  Marie-Louise Svensson

  Val av samhällsbyggnadsnämnd

  Ledamöter

  Dan Bengtsson

  Ersättare

  Andreas Bäckström

  Val av socialnämnd

  Ledamöter

  Leif Axelsson

  Ulla Bengzon

  Ersättare

  Laila Johansson

  Chahanna Olsson

  Val av tekniska nämnden

  Ledamöter

  Anders Svensson

  Ersättare

  Peter Bohman

  Valnämnden

  Ledamöter

  Dan Bengtsson

  Ersättare

  Stefan Letteryd

  Val av Stiftelsen Forum

  Ledamöter

  Josefine Liljegren Johansson

  Ersättare

  Jan Johansson

  Val av Stiftelsen Sjöfartshotellet

  Ledamöter

  Andreas Bäckström

  Ersättare

  Peter Bohman

  Val av Stiftelsen Strandagården

  Ledamöter

  Jan Johansson

  Ersättare

  Peter Bohman

  Val av direktionen för Sven och Karin Bergs minne

  Ledamöter

  Peter Bohman

  Val av gode män för jordbruks- och skogsbruksfrågor

  Leif Holmberg

  Val av gode män för tätortsförhållanden

  Leif Holmberg

  Val av revisorer

  Britt-Marie Sundqvist

 • Deltagande på seminarie om väpnat våld i skolan

  Av mattias.b.johansson den 14 november, 2018
  0

  Måndagen den 29 oktober besökte Michael Erlandsson för Sverigedemokraterna en fortbildningsinsats på Oscarsgymnasiet om väpnat våld i skolan. På utbildningen höll polisen en presentation där man visade exempel på väpnat våld i skolor och vikten av att ha en förberedelse för sådana händelser.

  ”Utbildningen visar att det nu är ännu viktigare att trygghetsfrågorna lyfts i politiken, vilket Sverigedemokraterna kommer att verka för på alla sätt vi kan” säger Michael Erlandsson.

 • Besök på Föreningsriksdagen

  Av mattias.b.johansson den 12 november, 2018
  0

  Föreningsriksdagen besöktes av Michael Erlandsson och Leif Axelsson lördagen den 27 oktober. På plats fanns ett stort antal föreningar som visade sina verksamheter, men filosofen Gunnar Åsberg föreläste även under dagen om konsten att vara människa.

 • PM: SD säger nej till exploatering på Brädholmen

  Av mattias.b.johansson den 27 augusti, 2018
  0

  PM: SD säger nej till exploatering på Brädholmen

  Sedan en längre tid tillbaka har arbetet pågått med att utveckla området kring inre hamnen, där även den första detaljplanen nu vunnit laga kraft över det som kallas norra inre hamnen. Nu pågår just detaljplanearbetet för den del av inre hamnen som omfattar delar av Brädholmen inkl. Skeppsbrokajen och Badholmen.

  Sverigedemokraterna kommer att säga nej till en exploatering av Brädholmen i inre hamnen, där det finns omfattande planer på exploatering för bland annat bostäder. Bakgrunden är främst att den omfattande vyn ut mot havet genom hamninloppet kommer att försvinna och där vi även gör bedömningen att det kommer vara svårare att kunna genomföra större evenemang på de alternativa platserna än vad som idag är fallet.
  – Det har blivit lite av oskarshamnarnas tummelplats och ska man bygga här nere så kommer man förtäta ut mot havet. Jag tycker att det är viktigt då vi är en hamnstad att man då ska kunna se havet, säger Jan Johansson.
  – Jag vill betona att vi inte är emot att man bygger bostäder och exploaterar området runtom, men det vore olyckligt att förstöra den vackra vyn ut mot havet som Brädholmen ger och som även är en plats med många återkommande arrangemang, säger Leif Axelsson.
  På bilden från vänster: Leif Axelsson, Ulla Bengzon, Mattias Bäckström Johansson och Jan Johansson.