Sverigedemokraterna Oskarshamn | Sverigedemokraterna i Oskarshamn | Sida 4

Sverigedemokraterna Oskarshamn

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Oskarshamn

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Michael Erlandsson

Ordförande SD Oskarshamn

Michael Erlandsson

Tel: 070-256 04 34
Skicka e-post till oss

 • Besök på Simpevarp

  Av Martin Kirchberg den 23 maj, 2017
  0

  Under måndagen den 15 maj besökte ett 30-tal sverigedemokrater från delar av partiets Skånedistrikt Simpevarpshalvön som inkluderade besök hos både OKG och SKB. Dagen inleddes hos OKG som presenterade sin verksamhet, de utmaningar man står inför och en avslutande rundvandring på kärnkraftsreaktorn Oskarshamn 3.

  – Det är angeläget att kunskapsnivån är hög inom partierna för att kunna fatta relevanta beslut i frågor som kan vara tekniskt komplicerade och att det inte sker på basis av känslor, säger Mattias Bäckström Johansson.

  Efter lunch blev det en tur ner i underjorden vid Äspötunneln hos SKB för att få mer information om hur det använda kärnbränslet är tänkt att slutförvaras och information kring den forskningsverksamhet som SKB har bedrivit kring detta. Frågan är högst aktuell då den sista återstående delen i det svenka kärnkraftssystemet med slutförvarning är högaktuell.

  – Vi har verkligen uppskattat vårt besök här. För vår del var det intressant att få ta del av svensk energipolitik på riktigt. Från skånsk synvinkel nu när vi inte längre har kvar Barsebäck så har det givit oss en bra insikt över hur det fungerar på ett kärnkraftverk. Att kärnkraft är Sveriges framtid stod ju väldigt klart, säger Michael Rosenberg.

 • Thoralf Alfsson besökte SD Oskarshamn

  Av Martin Kirchberg den 27 april, 2017
  0

  Tisdagen den 26 april var Thoralf Alfsson, andre vice ordförande i SD Kalmar län, inbjuden till kommunföreningen och föreläste om sina erfarenheter från politiken på ett lättsamt och underhållande sätt. Ett femtontal medlemmar lyssnade på Thoralf och hans berättelser uppskattades och föreläsningssalen fylldes av skratt såväl som frågor.

  ”En mycket intressent del av föreläsningen var Thoralfs arbete med ta att fram uppgifter som tidningarna inte verkar vilja lyfta och hur man därigenom kan påverka samhällsdiskussionen” säger ordföranden Michael Erlandsson. ”Det är endast genom att utmana våra politiska motståndares ‘sanningar’ som vi kan förändra samtalet i landet och därigenom få inflytande i politiken” avslutar han.

 • Kyrkokonferensen 2017

  Av Martin Kirchberg den 26 april, 2017
  0

  Helgen den 1-2 april deltog Michael Erlandsson och Jan Johansson från kommunföreningen på partiets kyrkovalskonferens. Konferensen ägde rum på Hotell Tylösand i Halmstad och flera hundra Sverigedemokrater deltog.

  Under konferensen föreläste Aron Emilsson och Julia Kronlid om kyrkofrågor och hur viktigt det är att Sverigedemokraterna blir en stark och inflytelserik kraft även inom kyrkan. Även Jimmie Åkesson och Mattias Karlsson talade på konferensen och betonade att kyrkovalet är viktigt.

  ”Det råder inget tvivel om att vi måste få inflytande i Svenska Kyrkan för att vända den negativa trend som socialdemokratin och vänsterliberaler har försatt kyrkan i” säger Michael Erlandsson. ”Detta är viktigt då Svenska Kyrkan är en del av den svenska folksjälen och har ett viktigt uppdrag i att förvalta stora delar av vårt kulturarv”.

  Förutom föreläsningar fick deltagarna även göra grupparbeten och möjlighet till att nätverka och lära känna andra sverigedemokrater. På kvällen anordnades middag och underhållning som blev mycket uppskattat.

  ”Kyrkovalet kallas ofta för det bortglömda valet och det är tyvärr sant” säger Michael Erlandsson. ”Men vi sverigedemokrater kan ändra på detta – genom att gå och rösta i kyrkovalet och förmå våra nära och kära att göra detsamma, kan vi lägga om kursen som den Svenska Kyrkan nu har” avslutar han.

 • SD Oskarshamn deltar på politikercafé

  Av Martin Kirchberg den 29 mars, 2017
  0

  Torsdagen den 23 mars deltog Sverigedemokraterna Oskarshamn på Oscarsgymnasiets politikercafé. Samtliga av kommunens partier fanns närvarande och från kommunföreningen deltog ordförande Michael Erlandsson.

  Under en och halv timme fick eleverna möjlighet att i små grupper sätta sig ned och samtala med representanter för de olika partierna. Sverigedemokraternas bord var välfyllt med foldrar som beskriver partiets politik.

  ”Intresset för partiet var stort och många av eleverna ställde frågor och jag kan bekräfta att det finns en nyfikenhet kring oss” säger Michael Erlandsson. ”Eleverna känner till partiet och vi är en del av det ‘mentala möblemanget’, så att säga”.

  Sverigedemokraterna kan konstatera att dagens politikercafé genomfördes bra och att det var extremt givande att få träffa så glada och trevliga ungdomar.

  Michael Erlandsson vid partiets bord fullt med foldrar om Sverigedemokraternas politik.

 • Sverigedemokraterna arbetar för ett tryggare Oskarshamn

  Av Martin Kirchberg den 29 mars, 2017
  0

  Fredag den 17 mars deltog Sverigedemokraterna Oskarshamn på ett möte med organisation Purple Flag som verkar för trygga och levande städer. På plats för Sverigedemokraterna fanns Mattias Bäckström Johansson, Michael Erlandsson och Jan Johansson. Sverigedemokraterna var helt klart det parti som var starkast representerat på mötet.

  Efter presentationer och diskussioner gav sig mötesdeltagarna ut på en trygghetsvandring i centrala Oskarshamn. Under vandringen identifierade vi de platser som vi upplevde mörka och otrygga. Just betoningen av att lysa upp mörka områden var ett återkommande inslag i diskussionerna under mötet.

  ”Under vandringen kunde vi se att det med relativt enkla lampanordningar skulle gå att lysa upp de många ytor av slottsparken som är mörka och som kanske särskilt kvinnor finner otrygga” säger Mattias Bäckström Johansson.

  Något som både oroade och förvånade Sverigedemokraterna var hur en del företrädare från de övriga partierna närmast resonerade som att det var ett problem att kommuninvånarna berättar om sin känsla av otrygghet och att media rapporterar om brottsligheten.

  ”Vi kommer aldrig att ignorera kommuninvånarnas upplevelser och känsla av otrygghet” säger Michael Erlandsson. ”Det är tråkigt att en del andra av mötesdeltagarna tyckte att det var mer besvärande att media rapporterar om brottsligheten än det faktum att våld- och sexualbrott faktiskt ökar”.

  Trots detta framkom det många goda tankar kring hur viktigt det är att kommunen erbjuder ett gott företagsklimat för att stärka och utveckla affärs- och restauranglivet i staden. Genom att göra så kan vi få en mer levande stadskärna, vilket också förhoppningsvis kommer att öka trygghetskänslan.

  ”Sverigedemokraterna har här unika politiska förslag för att stärka små- och medelstora företag, men även för att hela Sverige ska kunna leva, utvecklas och vara tryggt” avslutar Mattias Bäckström Johansson.

  Från vänster: Mattias Bäckström Johansson, Beathe Skaate (koordinator Purple Flag), samt Michael Erlandsson.