Sverigedemokraterna Oskarshamn | Sverigedemokraterna i Oskarshamn | Sida 4

Sverigedemokraterna Oskarshamn

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Oskarshamn

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Michael Erlandsson

Ordförande SD Oskarshamn

Michael Erlandsson

Tel: 070-256 04 34
Skicka e-post till oss

 • Motion om barnäktenskap

  Av Martin Kirchberg den 27 mars, 2017
  0

  Sverigedemokraterna ser extremt allvarligt på att äktenskapsstrukturer mellan barn och vuxna personer håller på att etablera sig i Sverige igen, främst genom den invandring som landet har. Det råder ingen tvekan om att frågan länge har varit tabu, men Oskarshamns kommun måste gå i framkant mot barnäktenskap och tydligt signalera att detta inte är acceptabelt i dagens Sverige. Sverigedemokraterna har därför valt att skriva en motion för att bl.a. undersöka om barnäktenskap förekommer i kommunen.

 • Befolkningsökningen och migrationen

  Av Martin Kirchberg den 17 mars, 2017
  0

  Den stora migrationen till Sverige av asylsökande har gjort att befolkningsutvecklingen har skenat iväg i Oskarshamns kommun och många andra kommuner vittnar om samma sak. Målet om 30 000 kommuninvånare 2030 är inget nytt, men asylinvandringen har blivit ett sätt för den rödgröna majoriteten att nå detta mål.
  Sverigedemokraterna kan enbart poängtera att kommunalrådet Peter Wretlund och den rödgröna majoriteten har varit ansvarslösa som har stått passiva inför den snabba befolkningsutvecklingen av asylsökande. De verkar också inte ha förstått att det väsentliga inte är ett specifikt invånarantal i sig utan de förutsättningar som en kommun kan erbjuda företag och människor. Följden av det stora antalet asylsökande innebär ökade kostnader för kommunen, belastningar inom skola, vård och omsorg, men även ökad otrygghet för i synnerhet kvinnor, vilket får till följd att kommunens grundläggande förutsättningar för att kunna växa hållbart och långsiktigt försvagas.
  Sverigedemokraterna tar, till skillnad från de rödgröna majoriteten, ansvar för kommuninvånarna och prioriterar deras väl och ve i första hand. Vi är av uppfattningen att Oskarshamn endast kan växa och gå starkare framåt om politiken fokuserar på att utveckla kommunens grundläggande förutsättningar: en god arbetsmarknad, ett företagarvänligt klimat, fullgod vård och skola, samt trygghet på gator och torg och så vidare. Först då kan Oskarshamn erbjuda sina invånare genuina möjligheter till framgång, tillväxt och framtidstro.
  Den fråga som kommunalrådet Peter Wretlund och den rödgröna majoriteten behöver svara på är om det inte är bättre att verka för goda grundläggande förutsättningar i kommunen istället för att desperat och naivt försöka nå ett visst invånarantal genom massinvandring?

  Sverigedemokraterna Oskarshamn

  Britt-Marie Sundqvist
  Gruppledare

  Michael Erlandsson
  Ordförande i kommunföreningen

 • Utdelning av foldrar i Norrtornsområdet

  Av Martin Kirchberg den 5 mars, 2017
  0

  Söndagen den 5 mars fortsätter Sverigedemokraterna Oskarshamn med att nå ut med partiets budskap till kommuninvånarna. Den här gången var det över 500 exemplar av foldrarna ”Nystart Sverige” och ”Vad händer nu?” som delades ut i brevlådor i Norrtornsområdet. Förutom ordförande Michael Erlandsson och vice ordförande Niklas Arvidsson deltog även ytterligare medlemmar och sympatisörer vid utdelningen.

  ”Vi är mycket tacksamma för den hjälp som vi får av medlemmar och sympatisörer” säger en glad Niklas Arvidsson.

  ”Nu fortsätter vi med att göra Oskarshamn stort igen” säger Michael Erlandsson och avslutar med att ”tillsammans kan vi göra Sverige tryggt igen och skapa framtidstro”.

  Niklas Andersson, vice ordförande SD Oskarshamn

 • Obalans på bostadsmarknaden

  Av Martin Kirchberg den 3 mars, 2017
  0

  Sverigedemokraterna konstaterar att det sedan 2003 inte har rått balans på bostadsmarknaden. I Stockholm färdigställer man så kallade ”flyktingkvarter” genom modulhus och privatpersoner uppmanas hyra ut åt asylsökande. Många kommuner väljer att köpa bostadsrätter, på skattebetalarnas bekostnad, för att ge migranter bostäder. Bland annat ökar detta kostnaderna för bostäder och i sin tur skuldsättningen för vanligt folk.

  Den massiva och ökande invandringen, tillsammans med regeringens anvisningslag som tvingar kommuner att ta emot migranter, gör att svenskar får stå tillbaka för migranter i bostadsfrågan. I Oskarshamn söker kommunen med ”ljus och lykta” efter bostäder och lokaler åt migranter i Figeholm. Såväl företag som privatpersoner, särskilt unga personer, kommer få det mycket svårt att få lokaler och bostäder i framtiden.

  Sverigedemokraterna föreslår ett nästintill totalstopp på asyl- och anhörighetsinvandring för stoppa den okontrollerbara befolkningsökningen som invandringen innebär. Vi föreslår även minskad byråkrati och stärkning av kommunernas kompetens för byggprocessen, vilket kommer att påskynda byggandet, särskilt i mindre kommuner såsom Oskarshamn. Vi föreslår ökade finansiella möjligheter för fler byggbolag, vilket kommer att reducera kostnaderna för bostäder, vilket i sin tur leder till lägre inköpskostnad och hyra.

  Sverigedemokraterna har en bostadspolitik som på riktigt kommer att skapa balans på den svenska bostadsmarknaden, ge fler personer möjlighet till eget ägt boende, samt göra det enklare för i synnerhet unga personer att få tillgång till och finansiera egen bostad.

  Michael Erlandsson
  Ordförande Sverigedemokraterna Oskarshamn

  Dan Bengtsson
  Ledamot i samhällsbyggnadsnämnden

 • Ny styrelse vald på årsmötet

  Av Martin Kirchberg den 13 februari, 2017
  0

  Söndagen den 12 februari höll Sverigedemokraterna Oskarshamn sitt årsmöte för 2017. Till årsmötet var Bo Karlsson, partiets gruppledare i Landstinget, särskilt inbjuden att leda årsmötesförhandlingarna. Kommunföreningens ordförande Michael Erlandsson kunde konstatera att ett lyckat verksamhetsår kunde läggas till handlingar där antalet medlemmar ökat från 76 till 98 medlemmar samt där partiet under året varit aktiva med marknadsbesök, flygbladsutdelningar, medlemsaktiviteter och föreläsningar. Efter de sedvanliga årsmötesförhandlingarna bjöds årsmötesdeltagarna på räkbakelser och ett föredrag från Bo Karlsson om partiets arbete i landstingsfullmäktige.

  Till ny styrelse för kommande verksamhetsår valdes:

  Ordförande – Michael Erlandsson
  Vice ordförande – Niklas Arvidsson
  Ledamot – Laila Johansson
  Ledamot – Britt-Marie Sundqvist
  Ledamot – Jan Johansson
  Ledamot – Mattias Bäckström Johansson
  Suppleant – Anders Svensson
  Suppleant – Peter Boman
  Suppleant – Håkan Lyberg
  Suppleant – Nils-Erik Jonsson
  Suppleant – Erik Giessel

  Styrelsen

  image2