Sverigedemokraterna Oskarshamn | Sverigedemokraterna i Oskarshamn | Sida 4

Sverigedemokraterna Oskarshamn

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Oskarshamn

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Michael Erlandsson

Ordförande SD Oskarshamn

Michael Erlandsson

Tel: 070-256 04 34
Skicka e-post till oss

 • Sverigedemokraterna deltog på Tolvskillingsmarknaden

  Av Martin Kirchberg den 1 juni, 2017
  0

  Lördagen den 27 maj deltog Sverigedemokraterna Oskarshamn på Tolvskillingsmarknaden. Partiet fanns på plats med tält, ett bord fullt med foldrar och bjöd på kaffe. Ett flertal personer kom fram till partiets representanter och tog del av de foldrar som fanns, samt berättade om hur de såg på olika samhällsfrågor.

  På bilden syns (från vänster) Dan Bengtsson, Leif Holmberg, Michael Erlandsson, Nils-Erik Jonsson och Jonas Widenholm.

 • Föreläsning av ”Vi som värnar Vånevik”

  Av Martin Kirchberg den 1 juni, 2017
  0

  Tisdagen den 23 maj besökte nätverket ”Vi som värnar Vånevik” kommunföreningen. Marit och Agneta från nätverket föreläste om Vånevik och de natur- och kulturvärden som finns där. Besöket var mycket uppskattat av medlemmarna som ställde många frågor till föreläsarna.

  Sverigedemokraterna Oskarshamn vill återigen tacka Marit och Agneta för att de besökte kommunföreningen.

 • Besök på Simpevarp

  Av Martin Kirchberg den 23 maj, 2017
  0

  Under måndagen den 15 maj besökte ett 30-tal sverigedemokrater från delar av partiets Skånedistrikt Simpevarpshalvön som inkluderade besök hos både OKG och SKB. Dagen inleddes hos OKG som presenterade sin verksamhet, de utmaningar man står inför och en avslutande rundvandring på kärnkraftsreaktorn Oskarshamn 3.

  – Det är angeläget att kunskapsnivån är hög inom partierna för att kunna fatta relevanta beslut i frågor som kan vara tekniskt komplicerade och att det inte sker på basis av känslor, säger Mattias Bäckström Johansson.

  Efter lunch blev det en tur ner i underjorden vid Äspötunneln hos SKB för att få mer information om hur det använda kärnbränslet är tänkt att slutförvaras och information kring den forskningsverksamhet som SKB har bedrivit kring detta. Frågan är högst aktuell då den sista återstående delen i det svenka kärnkraftssystemet med slutförvarning är högaktuell.

  – Vi har verkligen uppskattat vårt besök här. För vår del var det intressant att få ta del av svensk energipolitik på riktigt. Från skånsk synvinkel nu när vi inte längre har kvar Barsebäck så har det givit oss en bra insikt över hur det fungerar på ett kärnkraftverk. Att kärnkraft är Sveriges framtid stod ju väldigt klart, säger Michael Rosenberg.

 • Thoralf Alfsson besökte SD Oskarshamn

  Av Martin Kirchberg den 27 april, 2017
  0

  Tisdagen den 26 april var Thoralf Alfsson, andre vice ordförande i SD Kalmar län, inbjuden till kommunföreningen och föreläste om sina erfarenheter från politiken på ett lättsamt och underhållande sätt. Ett femtontal medlemmar lyssnade på Thoralf och hans berättelser uppskattades och föreläsningssalen fylldes av skratt såväl som frågor.

  ”En mycket intressent del av föreläsningen var Thoralfs arbete med ta att fram uppgifter som tidningarna inte verkar vilja lyfta och hur man därigenom kan påverka samhällsdiskussionen” säger ordföranden Michael Erlandsson. ”Det är endast genom att utmana våra politiska motståndares ‘sanningar’ som vi kan förändra samtalet i landet och därigenom få inflytande i politiken” avslutar han.

 • Kyrkokonferensen 2017

  Av Martin Kirchberg den 26 april, 2017
  0

  Helgen den 1-2 april deltog Michael Erlandsson och Jan Johansson från kommunföreningen på partiets kyrkovalskonferens. Konferensen ägde rum på Hotell Tylösand i Halmstad och flera hundra Sverigedemokrater deltog.

  Under konferensen föreläste Aron Emilsson och Julia Kronlid om kyrkofrågor och hur viktigt det är att Sverigedemokraterna blir en stark och inflytelserik kraft även inom kyrkan. Även Jimmie Åkesson och Mattias Karlsson talade på konferensen och betonade att kyrkovalet är viktigt.

  ”Det råder inget tvivel om att vi måste få inflytande i Svenska Kyrkan för att vända den negativa trend som socialdemokratin och vänsterliberaler har försatt kyrkan i” säger Michael Erlandsson. ”Detta är viktigt då Svenska Kyrkan är en del av den svenska folksjälen och har ett viktigt uppdrag i att förvalta stora delar av vårt kulturarv”.

  Förutom föreläsningar fick deltagarna även göra grupparbeten och möjlighet till att nätverka och lära känna andra sverigedemokrater. På kvällen anordnades middag och underhållning som blev mycket uppskattat.

  ”Kyrkovalet kallas ofta för det bortglömda valet och det är tyvärr sant” säger Michael Erlandsson. ”Men vi sverigedemokrater kan ändra på detta – genom att gå och rösta i kyrkovalet och förmå våra nära och kära att göra detsamma, kan vi lägga om kursen som den Svenska Kyrkan nu har” avslutar han.