Sverigedemokraterna Oskarshamn | Sverigedemokraterna i Oskarshamn | Sida 37

Sverigedemokraterna Oskarshamn

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Oskarshamn

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Michael Erlandsson

Ordförande SD Oskarshamn

Michael Erlandsson

Tel: 070-256 04 34
Skicka e-post till oss

 • Valkuvert

  Av Admin den 1 september, 2006
  0
  0

  Måndagen den 4 september delar posten ut våra valkuvert i länet.
  Kuvertet innehåller valsedlar och en valfolder med en kortfattad information om Sverigedemokraterna och vår politik.

 • Insändare: Svar på Jennie Gustafsson, Victoria Gabrielsson, Anna-Stina Stenbäck, Eric Wästanfors och Anna staafs insändare ”Vi tror på ett Sverige fritt från fördomar” den 3 augusti.

  Av Admin den 11 augusti, 2006
  0
  0

  Publicerat i Barometern/OT 060808

  Rena lögner i kritik mot Sverigedemokraterna

  Jennie, Victoria, Anna-Stina, Eric och Anna verkar i sin enfald inte dra sig för att nyttja rena lögner för att smutskasta Sverigedemokraterna. Dessa personer påstår att Sverigedemokraterna inte skulle ha någon ideologisk bakgrund, vilket är felaktigt. Sverigedemokraterna har haft Rudolf Kjellén som partiets främst ideologiska inspirationskälla. Rudolf Kjellén skapade under 1900-talets början ett alternativ till socialdemokratin som han kallade för nationaldemokrati eller unghögern, något som idag är mer känt som sverigedemokrati.

  De påstår även att vi bytt ut rasbegreppet till ett kulturbegrepp. Detta är en ren lögn då Sverigedemokraterna aldrig talat i termer av ras. Sverigedemokraterna anser att alla människor är lika mycket värd, dock så anser vi att en del element i olika kulturer kan ha olika värde. Vi har till exempel inte mycket till övers för att det inom vissa grupper hör till kulturen att praktisera könsstympning, tvångsgifte, hedersmord och inta ett allmänt nedvärderande synsätt mot kvinnan. Vi anser att invandrare som kommer hit ska lämna den sortens företeelser bakom sig, och istället omfamna en mer svensk i betydelsen jämställd attityd gentemot kvinnan. Detta innebär att invandrare, precis som svenskar, inte är determinerade av sin respektive kultur, utan att människan är en flexibel varelse förmögen att ta till sig nya intryck.

  Vi för ingen diskussion huruvida invandring är rätt eller fel. Vi är kritiska till den massinvandring som för tillfället förs, där vi tar emot fler människor än vad vi klarar av att integrera i samhället. Istället vill vi föra en ansvarsfull invandringspolitik, precis som i våra nordiska grannländer, där vi tar emot invandrare efter kapacitet. Som nationalister så tror vi inte på ett mångkulturellt samhälle, då den utgör en kränkning av den nationalistiska principen. Vi tror att ett kulturellt homogent samhälle har bättre förutsättningar att lyckas, än ett mångkulturellt samhälle.

  Era fördomar gentemot Sverigedemokraterna är stora, trots att ni säger er vara emot fördomar.

  Mattias Bäckström Johansson
  Sverigedemokraterna, Oskarshamn

 • Insändare: Svar på Björn Brändewalls insändare ”De flesta flyktingar nekas asyl” den 25:e juli.

  Av Admin den 11 augusti, 2006
  0
  0

  Publicerat i Barometern/OT 060731

  Sverige ska föra en ansvarsfull invandringspolitik

  Björn Brändewalls starkaste ämne i skolan torde inte vara matematik. För jag vill då få det till att Norge, Finland och Danmark tillsammans har en större befolkning än vad Sverige har. Sveriges befolkning utgör ungefär 37% utav nordens befolkning och övriga länder utgör ca 63%. Sverige tog år 2005 hand om fler asylsökande än vad dessa länder gjorde tillsammans.
  Även siffran om att Sverige beviljade asyl åt en person per 4500 svenskar torde vara fel då Sverige beviljade asyl 2 838 personer. Det blir en beviljad asyl per ca 3200 svenskar.

  Precis som Björn Brändewall säger så matchar inte svenskarnas kompetens den som efterfrågas på arbetsmarknaden. Sverigedemokraterna föreslår att man skall införa ett effektivt lärlingssystem för att till viss del komma till rätta med detta.

  Björn Brändewalls förslag om ”fri” invandring till Sverige som lösning på Sveriges problem och för att missgynna människosmugglarna, faller på sin egen orimlighet. Över 700 000 personer har sedan 1990 fått permanent uppehållstillstånd i Sverige, samtidigt som antalet sysselsatta människor minskat. Hundratusentals jobb har försvunnit sedan dess och antalet personer i arbetsförbar ålder har ökat. Invandringen till Sverige i dagens omfattning är större än vad tillväxten är i nya arbetstillfällen. Jag ser inget orimligt med att föra en ansvarsfull invandringspolitik, där man inte tar emot fler än vad man har kapacitet för.

  Mattias Bäckström Johansson
  Sverigedemokraterna, Oskarshamn

 • Flygbladsutdelningar

  Av Admin den 30 juli, 2006
  0
  0

  060730


  Utdelningarna har fortsatt i det varma vädret och nu har även hushållen på landsbygden börjat få Sverigedemokraternas valmaterial. Närmare 5000 st lokala flygblad har nu
  totalt delats ut under sommaren.

   

   

   

 • Insändare: Svar på artikeln ”Sverigedemokraterna vet inte vad de talar om” med Tomas Jonsson

  Av Admin den 26 juli, 2006
  0
  0

  Publicerat i Östran/Nyheterna 060718

  Vi vet vad vi talar om

  När Tomas Jonsson ska ”bemöta” oss blir det lätt sagt pinsamt, inte tvärtom. För några år sedan då Sverigedemokraterna etablerade sig i Oskarshamns kommun så omnämnde han det i hans egen tidning ”Figeholmsposten”. Där vågade han segla ut mer i sin fantasi och påstod att Sverigedemokraterna ville avrätta handikappade, sjuka och udda människor. Han jämställer även oss med otäcka våldtäktsmän. Han påstår att vi även hejdlöst vill repatriera invandrare utan hänsyn och att alla som inte tycker som oss skall skickas ur landet. Allt detta är mycket smaklöst och har ingenting alls med våran politik att göra. Vi vill ha en ansvarsfull invandringspolitik och är kritiska till dagens invandringspolitik. Det tycker Tomas Jonsson är synonymt med rasism. Sedan partiets bildades har det varit inskrivet i partiprogrammet att vi tar avstånd från rasism och nazism. Vi ställer oss bakom FNs deklaration om de mänskliga fri- och rättigheterna samt alla människors lika värde. Till detta val har 16% utav våra kandidater till kommunvalen invandrarbakgrund, det är fler än vad Moderaterna, Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centern har. Våran andre vice ordförande är även invandrare från Ungern. Endast utifrån de aspekterna så har jag svårt att förstå hur någon kan kalla oss rasister.

  Givetvis drar personer med invandrarbakgrund in skatt till kommunerna och staten. Dock så finns det även kostnader för de personer med invandrarbakgrund som i dagsläget vida överstiger intäkterna. På regeringens uppdrag så undersökte Jan Ekberg invandringens kostnader i början utav 1990-talet. Denna undersökning visade på att de som invandrat innan 1980 i stort sett ligger i balans, medan de som invandrat senare visade på ett underskott. För de som invandrade mellan 1980-1990 skulle underskottet hamna på 8-9 miljarder kronor årligen. Senare har Ekberg kommit fram till högre kostnader, 1995 kom han tillsammans med Lars Andersson fram till kostnader på ca 15-20 miljarder kronor netto. Dem konstaterade även att de tidigare samhällsekonomiska vinsterna från arbetskraftsinvandringen upphört kring 1985. Ekberg uppskattade nettokostnaderna till 30 miljarder per år 1997. De har dragit av vad invandrarna betalar i skatt från kostnaderna, bortser man från detta så skulle kostnaderna bli betydligt högre. Lars Jansson som är ekonom och tidigare universitetslektor vid Göteborgs universitet är den ende ekonom som har gjort en seriös och färsk kalkyl om invandringens kostnader. I hans bok ”Mångkultur eller välfärd?” så kom han fram till en nettokostnad på 267 miljarder kronor per år för svenska skattebetalare.

  Samtidigt går det inte att jämföra den arbetskraftsinvandring vi hade på 1950- och 1960-talet. Den invandring vi hade då var anpassad till Sveriges behov utav arbetskraft. Dagens invandring är inte anpassad efter Sveriges behov. Vi hade tex fler i arbete år 1990 än vad vi har idag, trots att personer i arbetsförbar ålder har ökat med ett par hundra tusen sedan 1990.

  Mattias Bäckström Johansson
  Kandidat för Sverigedemokraterna i Oskarshamn