Sverigedemokraterna Oskarshamn | Sverigedemokraterna i Oskarshamn | Sida 2

Sverigedemokraterna Oskarshamn

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Oskarshamn

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Michael Erlandsson

Ordförande SD Oskarshamn

Michael Erlandsson

Tel: 070-256 04 34
Skicka e-post till oss

 • PM: SD säger nej till exploatering på Brädholmen

  Av mattias.b.johansson den 27 augusti, 2018
  0

  PM: SD säger nej till exploatering på Brädholmen

  Sedan en längre tid tillbaka har arbetet pågått med att utveckla området kring inre hamnen, där även den första detaljplanen nu vunnit laga kraft över det som kallas norra inre hamnen. Nu pågår just detaljplanearbetet för den del av inre hamnen som omfattar delar av Brädholmen inkl. Skeppsbrokajen och Badholmen.

  Sverigedemokraterna kommer att säga nej till en exploatering av Brädholmen i inre hamnen, där det finns omfattande planer på exploatering för bland annat bostäder. Bakgrunden är främst att den omfattande vyn ut mot havet genom hamninloppet kommer att försvinna och där vi även gör bedömningen att det kommer vara svårare att kunna genomföra större evenemang på de alternativa platserna än vad som idag är fallet.
  – Det har blivit lite av oskarshamnarnas tummelplats och ska man bygga här nere så kommer man förtäta ut mot havet. Jag tycker att det är viktigt då vi är en hamnstad att man då ska kunna se havet, säger Jan Johansson.
  – Jag vill betona att vi inte är emot att man bygger bostäder och exploaterar området runtom, men det vore olyckligt att förstöra den vackra vyn ut mot havet som Brädholmen ger och som även är en plats med många återkommande arrangemang, säger Leif Axelsson.
  På bilden från vänster: Leif Axelsson, Ulla Bengzon, Mattias Bäckström Johansson och Jan Johansson.
 • Av mattias.b.johansson den 26 augusti, 2018
  0

 • Tolvskillingsmarknaden

  Av Martin Kirchberg den 7 juni, 2018
  0

  Den 26 maj ägde Tolvskillingsmarknaden rum i Oskarshamn och Sverigedemokraterna fanns så klart på plats. På plats fanns Dan Bengtsson, Nils-Erik Jonsson, Chahanna Olsson, Leif Axelsson, Ulla Bengzon, samt Michael Erlandsson.

  Vi fick en central plats på Stora torget mittemot Socialdemokraterna” noterar Michael Erlandsson som var mycket nöjd med platsen.

  Vi har haft en toppendag idag” säger Leif Axelsson. ”Intresset för partiet har varit mycket stort och vi haft många goda diskussioner med medborgarna”.

 • Besök på Forum

  Av Martin Kirchberg den 7 juni, 2018
  0

  Sverigedemokraterna Oskarshamn besökte fredagen den 25 maj Forum i Oskarshamn. Studiebesöket genomfördes av Michael Erlandsson och Jan Johansson. De båda träffade Martin Bernsholt och Lars-Åke Rydh och tillsammans diskuterade de Forums historia, verksamhet, förutsättningar och utmaningar, samt framtida möjligheter.

  Det var ett positivt samtal och vi fick mycket nyttig och intressant information från Martin och Lars-Åke Rydh” säger Jan Johansson. ”Det som slog oss särskilt var att vi uppenbarligen var det enda parti som har visat intresse för och besökt Forum efter den diskussion som har varit tidningarna om kommunens bidrag till stadsteatern” avslutar Michael Erlandsson.

 • SD lyfter fråga om offentligt stöd till Folkets Park

  Av mattias.b.johansson den 22 maj, 2018
  0

  Med anledning av att Folkets park aktivt inskränker den lokala demokratin genom att neka folkvalda partier i kommunfullmäktige att hyra dessa lokaler, trots att man uppbär offentligt stöd till allmänna samlingslokaler, så ställer Sverigedemokraterna en interpellation till hela kommunstyrelsens presidium.

  Uppmaningen är även att övriga partiers gruppledare ska svara på om man anser att det ligger inom ramen för att verka i demokratins anda att förbjuda folkvalda partier på liknande sätt som nu skett samt om man anser att det är rimligt att föreningar som uppbär offentligt stöd till allmän samlingslokaler ska kunna förbehålla sig rätten att avgöra vilka partier som får hyra.

  – Det är uppenbart att man från Folkets park begränsar demokratin, trots att man uppbär stöd för att tillgängliggöra sina lokaler, vilket är oacceptabelt och den koppling som finns till Socialdemokraterna är mycket problematisk, säger Mattias Bäckström Johansson.