På besök i gammelskogen i Vånevik | Sverigedemokraterna Oskarshamn

På besök i gammelskogen i Vånevik

Gångstigar från svunnen tid förde oss in i gammelskogens mystik och vi hänfördes av dess mäktighet. Denna mäktighet skapades för tusentals år sedan när inlandsisen växte till och skrapade och gnagde på urberget. Den slet med sig stora klippblock som maldes ner av isens tyngd till mindre stenar, grus och sand som vi kallar morän. Isen formade landskapet och rundade till bergsknallar och fyllde sluttningar och sänkor med morän.

Ovanpå moränen ligger olika lager av förmultnade växter och djur. Det vi kallar för jordmån. I Våneviks gammelskog är jordmånen ganska mager tall, mossor och lavar dominerar på sluttningarna. I sänkorna som är fukt-igare finns olika slags mossor, ormbunksväxter och ris. Ett säreget albestånd fanns i de fuktigaste partierna. I samverkan med det klimat som rådit har olika växtarter slagit rot just på en speciell plats.

I en gammelskog är det som oftast cirka fyra av 10 träd döda. De döda träden är de, som inte längre kan försvara sig med ett hölje av tjock bark och kåda. De blir till hemvist för många arter. Där finns gott om maskar och andra insekter som i sin tur drar till sig fåglar som exempelvis hackspettar.

Det fanns lämningar av den kulturpåverkan som skett under stenindustrins storhetstid och det lämnar ingen oberörd att beträda denna unika plats – gammelskogen.

Det tar hundratals år och unika klimatförhållanden att skapa en skog med så hög artförekomst som dokumenterats i Vånevik. Vi måste alla kämpa emot exploateringar av skyddsvärda områden och besöket i Vånevik gav en god uppfattning om aktuellt förslag om tomtplaceringar.

bild vånevik

Jan Johansson – Mattias Bäckström Johansson – Britt-Marie Sundqvist