Nomineringar från Sverigedemokraterna | Sverigedemokraterna Oskarshamn

Nomineringar från Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna beslutade under söndagen om vilka som ska företrädare partiet i nämnder och styrelser under den kommande mandatperioden för de val som förrättas av kommunfullmäktige den 10 december.

– Vi är stolta över att kunna presentera våra nomineringar till politiska uppdrag i Oskarshamn där partiets besättning till de olika uppdragen består av folk som besitter stor kompetens och erfarenhet för de olika uppdragen, säger SD:s gruppledare Michael Erlandsson.

 

Val av kommunstyrelse

Ledamöter

Michael Erlandsson

Leif Axelsson

Ersättare

Jan Johansson

Ulla Bengzon

2:e vice ordförande

Michael Erlandsson

Val av bildningsnämnd

Ledamöter

Jan Johansson

Leif Holmberg

Ersättare

Michael Erlandsson

Marie-Louise Svensson

Val av samhällsbyggnadsnämnd

Ledamöter

Dan Bengtsson

Ersättare

Andreas Bäckström

Val av socialnämnd

Ledamöter

Leif Axelsson

Ulla Bengzon

Ersättare

Laila Johansson

Chahanna Olsson

Val av tekniska nämnden

Ledamöter

Anders Svensson

Ersättare

Peter Bohman

Valnämnden

Ledamöter

Dan Bengtsson

Ersättare

Stefan Letteryd

Val av Stiftelsen Forum

Ledamöter

Josefine Liljegren Johansson

Ersättare

Jan Johansson

Val av Stiftelsen Sjöfartshotellet

Ledamöter

Andreas Bäckström

Ersättare

Peter Bohman

Val av Stiftelsen Strandagården

Ledamöter

Jan Johansson

Ersättare

Peter Bohman

Val av direktionen för Sven och Karin Bergs minne

Ledamöter

Peter Bohman

Val av gode män för jordbruks- och skogsbruksfrågor

Leif Holmberg

Val av gode män för tätortsförhållanden

Leif Holmberg

Val av revisorer

Britt-Marie Sundqvist