Nej till höjd maxtaxa i omsorgsavgiften | Sverigedemokraterna Oskarshamn

Nej till höjd maxtaxa i omsorgsavgiften

Under måndagens kommunfullmäktige fick varje parti en fråga om huruvida man avsåg att höja maxtaxan i omsorgsavgiften. Frågeställningen är aktuell utifrån att taket höjdes för högkostnadsskyddet av den rödgröna regeringen med stöd av Vänsterpartiet i förra budgetpropositionen. Detta var en del av finansieringen av andra åtgärder till äldre där man lät andra äldre finansiera detta.

I budgetpropositionen gav man kommunen ”möjligheten”, som man bokstavligen kallade det, att höja maxtaxan för omsorgsavgiften för pensionärer och funktionsnedsatta. Låt gå för om man endast hade gett möjligheten till att höja taket, men motsvarande del av höjningen kan ge i inkomster för kommunen tog man även bort i statsbidrag till kommunerna. Därmed tvingar man snarare kommunerna att höja maxtaxan.

Sverigedemokraterna tycker att det är skamligt att man hämtat finansiering från just en av de grupper som är mest utsatta och som i sin vardag är i behov av hjälp på olika sätt för att klara sig. Vi har därför tittat på vad kostnaden skulle bli för Oskarshamns kommun om man här avstod från att höja maxtaxan. Kostnaden för det uppgår till drygt 460 tkr för att kompensera Socialnämnden och där det i sammanhanget kan nämnas att den kompensationen utgör ca 0,08% av vad nämnden har att röra sig med sammantaget. Sverigedemokraterna kommer i vårt budgetförslag att bibehålla maxtaxan och rösta nej till att höja den!

 

ON: Sex av åtta partier vill höja maxtaxan