Motioner | Sverigedemokraterna Oskarshamn

Motioner

Motioner

Här är de motioner (politiska förslag) som vi föreslagit kommunfullmäktige.
Här är även de skrivelser som vi har gjort till kommunens nämnder.