Interpellationer | Sverigedemokraterna Oskarshamn

Interpellationer

Interpellationer och frågor

Här är de interpellationer och frågor som vi ställt i kommunfullmäktige.

Interpellationer under mandatperioden 2010-2014

2012
Frågor om asylboendet i Påskallavik

Interpellationer under mandatperioden 2006-2010

2010
Interpellation om öppen källkod
2008
Interpellation om flyktingverksamhetens kostnader