Föreläsning av ”Vi som värnar Vånevik” | Sverigedemokraterna Oskarshamn

Föreläsning av ”Vi som värnar Vånevik”

Tisdagen den 23 maj besökte nätverket ”Vi som värnar Vånevik” kommunföreningen. Marit och Agneta från nätverket föreläste om Vånevik och de natur- och kulturvärden som finns där. Besöket var mycket uppskattat av medlemmarna som ställde många frågor till föreläsarna.

Sverigedemokraterna Oskarshamn vill återigen tacka Marit och Agneta för att de besökte kommunföreningen.